Rubriky
Turisti Zprávy

Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 13. 8. 2022

V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu, nadále nejsou dostupné turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Z důvodu prevence úrazů a rizika vzniku požárů v jiných částech národního parku vydalo Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy, kterým se:

 • vylučuje vstup veřejnosti do oblastí zasažených požárem,
 • vylučuje vstup veřejnosti do lesa v ostatních částech národního parku, s výjimkou značených turistických cest,
 • vylučuje vstup veřejnosti do lesa včetně značených turistických cest v nočních hodinách od 21 do 6 hod.

Vydané opatření je platné do 31. 8. 2022. Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené a střežené pracovníky správy národního parku. V oblasti je také posílena hlídková činnost Policie ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že nadále zůstává uzavřena silnice ze Hřenska do Mezní Louky a že ze směru od Vysoké Lípy jsou do místních částí Mezná a Mezní Louka vpouštěni pouze vlastníci nemovitostí, jsou vjezdová místa do dotčené části národního parku rovněž střeženy hlídkami Policie ČR.


Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 • Pravčická brána
 • Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)
 • Soorgrund
 • Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)
 • Gabrielina stezka
 • Hájenky – Mezní můstek – Mezná
 • Malá Pravčická brána
 • Větrovec
 • Hluboký důl (cyklisté i pěší)

Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 • zeleně značená trasa Janov – Hřensko
 • žlutě značená trasa Janov – Hájenky – Růžová
 • Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí
 • Růžovský vrch a všechny zančené trasy v jeho okolí
 • modře značená trasa Vysoký most – Zámeček u Vysoké Lípy – Vysoká Lípa
 • Šaunštejn
 • Česká silnice
 • Zadní Jetřichovice
 • Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)
 • Panenská jedle
 • Na Tokání – všechny značené turistické trasy
 • Táborový důl
 • všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)
 • červeně značená trasa Česká silnice – skalní kaple Kny – Pohovka
 • skalní hrádek Falkenštejn
 • modře značená trasa Na Tokání – Rynartice
 • Úzké schody – U Eustacha – Doubice
 • Zadní Doubice
 • Kyjovské údolí
 • Kyjovský hrádek
 • Klenotnice
 • Turistický most
 • Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)
Mapa s vyznačením přístupných turistických cílů a tras
Zvýrazněné turistické trasy a na nich ležící turistické cíle v NP České Švýcarsko jsou přístupné návštěvníkům denně v čase od 6 do 21 hodin. Do ostatních částí národního parku a mimo uvedenou dobu (tedy v nočních hodinách) je vstup do národního parku zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků a předcházení vzniku lesního požáru, a to nejméně do 31. 8. 2022

Návštěvnické cíle ležící mimo národní park České Švýcarsko, zejména na území CHKO Labské pískovce a v západní části CHKO Lužické hory, jsou návštěvníkům přístupné bez omezení. Návštěvnické cíle ve východní části Zadního Saského Švýcarska (v okolí obce Hinterhermsdorf), v levobřežní části řeky Labe (oblast stolových hor) jsou návštěvníkům rovněž přístupné bez omezení.

 • Veřejná silnice ze Hřenska do Mezní Louky je uzavřena.
 • Veřejná silnice z Vysoké Lípy do Mezní Louky a Mezné je otevřena pouze pro majitele nemovitostí v uvedených osadách.

 

Mapa nepřístupné oblasti v NP Saské Švýcarsko

Mapa nepřístupné oblasti Saského Švýcarska
Nadále pro návštěvníky zůstává zcela uzavřena západní část zadního Saského Švýcarska, hranici tvoří tok řeky Křinice. Turistické trasy v okolí obce Hinterhermsdorf jsou pro návštěvníky otevřeny

Nabídku alternativních turistických cílů naleznete také zde: https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/pozar-aktualni-informace-z-ceskeho-svycarska

Zdroj: www.npcs.cz