Rubriky
Zprávy

Děčín kontroluje problémové domy, cílí na majitele i nájemníky

Další sérii kontrol problémových domů chystá město Děčín. Náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká (Volba pro Děčín) rozeslala majitelům vytipovaných nemovitostí varovný dopis, aby dali své domy do pořádku, jinak jim hrozí vysoké postihy. Jde o nemovitosti ve velmi špatném technickém stavu. Aktivita města se obrací i na samotné nájemníky, kterým potřebné informace o jejich právech předávají strážníci městské policie.

„Technický stav řady bytových domů je tristní. Nejčastěji se setkáváme s odpadávajícími kusy omítky, závadnou elektroinstalací, chybějícími protipožárními prvky, ale setkali jsme se už i s vypadanými kusy zdiva okolo oken a zcela zrezivělými rámy balkonových výplní. Takové domy představují pro veřejnost přímé ohrožení a přiznám se, že už mi s vlastníky dochází trpělivost,“ říká Anna Lehká.

Problém však představuje nejen technický stav objektů, ale i fakt, že rozpadající se domy hyzdí veřejný prostor a snižují hodnotu okolních nemovitostí.

„Situaci jsem začala zabývat ihned po nástupu do funkce. Některé procesy dané legislativou nám však neumožňují problémy řešit tak rychle, jak bychom si představovali. Významným zásahem byla nesporně i pandemie covidu. Až s ustupující epidemií se nám daří komplexněji spolupracovat i s dalšími státními institucemi, jako je například úřad práce a stavební úřad, který má v této oblasti značné pravomoci, jichž je nutné maximálně využít,“ pokračuje náměstkyně Anna Lehká a dodává: „Nyní se zaměříme na přímou komunikaci s vlastníky. V rozeslaném dopise je upozorníme na povinnosti, které pro ně vyplývají z příslušných zákonů. Trváme na tom, aby o svůj majetek řádně pečovali. Je to jedna z cest, jak je přimět nejen k vizuální změně lokalit a ke zvýšení komfortu nájemníků, ale i k větší bezpečnosti obyvatel v okolí. Tyto záležitosti spolu velmi úzce souvisí.“

Město zahájilo také informační kampaň cílenou na nájemníky.

„Nezastírám, že tyto domy často obývají problematičtí nájemníci, i toto řešíme. Žije zde však dlouhodobě i řada slušných nájemců, kteří za bydlení v těchto domech platí vysoké částky a představují velmi zranitelnou skupinu osob, jež často neví, jak se proti postupu vlastníků nemovitostí bránit. Ve spolupráci s Českou advokátní komorou jim nabízíme bezplatné právní konzultace. Neznamená to, že chceme nějakou skupinu obyvatel zvýhodňovat, ale prostřednictvím nájemníků hodláme zvýšit tlak na majitele nemovitostí. Budeme-li úspěšní, prospěch ve formě vyššího komfortu bydlení a vyššího pocitu bezpečí budou mít všichni,“ uzavřela Anna Lehká.

„Naši strážníci obcházejí postupně všechny nájemníky ve vytipovaných nemovitostech. Předají jim dopis, vysvětlí vše potřebné včetně toho, na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc,“ doplnil náměstkyni primátora ředitel městské policie Marcel Horák. Informace byla rovněž distribuována všem terénním pracovníkům a poskytovatelům sociálních služeb ve městě, kteří ji budou dále předávat svým klientům.

Ve městě Děčín je zhruba 30 nemovitostí (dle aktuálního místního šetření sociálních pracovníků a MP) ve špatném technickém stavu, nejzávažnější problémy jsou v lokalitách Boletice a Ústecká ulice.  Neuspokojivý stav některých boletických panelových domů zmiňuje i čerstvá analýza zpracovaná Agenturou pro sociální začleňování, která poskytuje městu bezplatnou metodickou podporu a umožňuje čerpat finanční prostředky na řešení problematiky sociálního vyloučení ze specifických finančních zdrojů.

Zdroj: Magistrát města Děčín