Rubriky
Zprávy

EIA – veřejné projednání záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“

Veřejné projednání záměru – Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) – se uskuteční v úterý 5. dubna 2022 od 15 hodin na velkém sále kulturního domu Střelnice, Labská 691/23, Děčín I.