Rubriky
Zprávy

Informace pro občany Ukrajiny

Informace mohou ukrajinští uprchlíci a občané města získat na krizových informačních linkách 412 593 183, 412 516 516, 604 294 673, které jsou v provozu nepřetržitě. Nabídky na ubytování pro uprchlíky, tlumočení v Děčíně hlaste na uvedené telefonní linky nebo na e-mailovou adresu pomoc.ukrajine@mmdecin.cz. Informace získáte také v městských turistických centrech 9 do 17 hodin.Všichni příchozí uprchlíci musejí projít registrací v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Ústí nad Labem. Více informací najdete v článku.

Příjezd a registrace

Po příjezdu je nutné projít Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině KACPU v Ústí nad Labem (ul. Hoření – bývalý rektorát UJEP). Centrum je uprchlíkům z Ukrajiny k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Své zastoupení zde má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který byl pověřen vedením centra, dále pak Policie České republiky včetně zástupců cizinecké policie, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Poradna pro integraci, tlumočníci a psychologové z řad zdravotnické záchranné služby, policie, hasičů a neziskových organizací – výstupem by měla být kartička o registraci. Kontakty: Nonstop infolinka: 974 444 444, e-mail: kacpu@ulk.izscr.cz

Zajištění ubytování

Ubytování při registraci je řízeno centrálně Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině KACPU v Ústí nad Labem.

Krizové informační linky města Děčín: 412 593 183, 412 516 516, 604 294 673, e-mail: pomoc.ukrajine@mmdecin.cz (sběr dotazů či nabídek, základní informace, nabídky na ubytování, nabídky k pomoci s tlumočením).
Městská turistická centra denně v době od 9 do 17 podávají informace jak uprchlíkům, tak občanům, tel. 727 975 773 (informační centrum hl. nádraží – čekárna a kontaktní místo). Jsou zde k dispozici také informační letáky v češtině i ukrajinštině. Ty si můžete vyzvednout i na recepcích obou budov magistrátu.

Materiální a zdravotnická pomoc

Kontaktujte tyto organizace:
Český červený kříž Děčín: 608 870 260
Oblastní charita Česká Kamenice: 724 092 351

Finanční pomoc v hotovosti, pracovní uplatnění
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Děčín, U Plovárny 1190/14 tel.: + 420 950 111 111

Začleňování ukrajinských dětí do kolektivu
ADAPTAČNÍ SKUPINA PRO UKRAJINSKÉ DĚTI je připravena při Domě dětí a mládeže Děčín, kontaktní osoba Bc. Světluše Hochwalderová – 777 457 555 nebo 412 532 403, e-mail: reditelka@ddmdecin.eu.
Nástup do české školy – přijetí dítěte do MŠ či ZŠ je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma a je zabezpečeno jeho duševní zdraví. Dle MŠMT není nutné na přijetí do školy spěchat, prioritou je zabezpečit jiné potřeby dítěte a rodiny (bydlení – místo pobytu, materiální a finanční zajištění atd.).

Nezletilí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu
O každém takovém dítěti, které se ocitne na území ČR musí být informován orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), a to v místě, kde se dítě nachází. OSPOD zjistí potřeby dítěte a přijme potřebná opatření ve prospěch dítěte. Vice info ZDE

Další důležité kontakty
Policie České republiky: nonstop infolinka pro občany Ukrajiny: 800 255 255
Kontakty Ministerstva vnitra ČR pro ukrajinské občany: nonstop infolinka: +420 974 801 802, e mail: ukrajina@mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR – zdravotnické informace pro občany Ukrajiny: infolinka: +420 226 20 1221, volba č. 8, linka je dostupná v ukrajinštině.

Zdroj: Magistrát města Děčín