Rubriky
Turisti Zprávy

Změna vedení turistické trasy přes Větrovec, alternativy dalších cest se připravují

Správa Národního parku České Švýcarsko ve spolupráci s Klubem českých turistů provedly změnu vedení červeně značené turistické trasy od Malé Pravčické brány přes Větrovec do Mezní Louky. Původní trasa vedoucí odumřelým smrkovým porostem byla od jara z bezpečnostních důvodů uzavřena, kvůli bezprostřední hrozbě pádu souší na cestu. Současné řešení její bezpečné průchodnosti spočívá v odbočení trasy k blízké, zeleně značené turistické cestě, se kterou pak červená značka vede souběžně až do Mezní Louky, kde se napojí na trasu původní. Návštěvníci tak nebezpečný úsek vedoucí soušemi obejdou. Vytvoření bezpečného přístupu až do místa odbočky k zelené turistické trase si vyžádalo pokácení zhruba 100 uschlých stromů, dřevo bylo ponecháno na místě k zetlení.

Mapa náhradního vedení červeně značené turistické trasy
Náhradní vedení červeně značené turistické trasy přes Větrovec. Mapový podklad: www.mapy.cz

V současné době vzniká v oblasti Mezní Louky také dočasná náhrada za modře značenou turistickou trasu směrem do Vysoké Lípy, která dříve vedla skrz údolí Soorgrund. I zde kvůli velkému množství smrkových souší dochází k přeložení trasy tak, aby lidé nebyli přiváděni do nebezpečných míst. Nyní povede nejprve souběžně se žlutě značenou trasou, poté nově vytvořenou pěšinou, kterou nechala správa parku v úseku od cyklotrasy č. 3030 směrem k Vysokému mostu zhotovit, a to včetně schodů ve svažitém terénu a povalového chodníčku či dřevěného mostku v místě, kde trasa vede vlhkým údolím. Náklady na terénní úpravy dosáhly částky cca 80 tis. Kč, částečně přitom bylo využito dřeva ze smrkových souší.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: Nyní správa národního parku připravuje ve spolupráci s Klubem českých turistů přeložky dalších cest tak, aby se úsekům se smrkovými soušemi vyhnuly. Jedná se o dočasná opatření, než dojde k rozpadu odumřelých smrčin, kterými trasy procházely. Po proběhnutí tohoto přírodního procesu je bude možné opět vrátit do původního vedení.“

Odumřelé smrčiny v Národním parku České Švýcarsko jsou pozůstatkem lidmi založených smrkových monokultur, které byly nejprve oslabeny dlouhodobým suchem a poté podlehly lýkožroutu smrkovému, který se namnožil zejména v suchých a teplých letech 2018 a 2019.

Vzhledem k tomu, že Správa Národního parku České Švýcarsko jako správce území nese významný díl odpovědnosti za bezpečnost návštěvníků na značených turistických trasách, hledá pro jednotlivé cesty vedoucí odumřelými porosty řešení, která zajistí co nejvyšší míru bezpečnosti osob a současně minimalizují negativní dopady na přírodní prostředí. Proto například nelze přistoupit k vykácení bezpečnostních pruhů podél všech cest a pěšin vedoucích odumřelými smrčinami, v jehož důsledku by na území národního parku vzniklo mnoho hektarů nových holin. Při volbě řešení postupuje správa parku diferencovaně dle významu a účelu jednotlivých cest. Podrobnosti ZDE.

Náhradní vedení modře značené turistické trasy z Mezní Louky do Vysoké Lípy. Mapový podklad: www.mapy.cz
Náhradní vedení modře značené turistické trasy z Mezní Louky do Vysoké Lípy. Mapový podklad: www.mapy.cz
Schody vytvořené na náhradní trase v NP České Švýcarsko
Schody vytvořené na náhradní, modře značené turistické trase z Mezní Louky do Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Povalový chodník vytvořený na náhradní, modře značené turistické trase z Mezní Louky do Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Povalový chodník vytvořený na náhradní, modře značené turistické trase z Mezní Louky do Vysoké Lípy v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz