Rubriky
Zprávy

Folknářská spojka či přivaděč: ŘSD představilo Děčínu budoucí projekty

Klíčová je pro město Folknářská spojka, jejíž vybudování zlepší dopravní situaci na Kamenické ulici, která patří k nejvytíženějším ulicím v Děčíně.

„Příprava pokračuje zatím podle plánu. S realizací počítáme v roce 2026,“ řekl Jan Wohlmuth z ŘSD, který má na starost výhledové stavby s tím, že silnice I/13 bude díky Folknářské spojce vyvedena mimo městskou zástavbu.

K plánovanému přivaděči z Děčína k dálnici D8 se vyjádřil Michal Vrabec z ŘSD: „Do ledna příštího roku budeme mít hotovou dokumentaci EIA, která porovnává tři řešené varianty. Podle projednání a závěrů celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí budeme postupovat dál,“ vysvětluje Vrabec.

Podle primátora města Jiřího Anděla Děčín počítá pouze s jednou variantou dálničního přivaděče, a to takzvanou chrochvickou variantou.

„Folknářská spojka i dálniční přivaděč jsou stavby, které Děčín opravdu velmi nutně potřebuje. Čím dříve jejich realizace proběhne, tím dříve se uleví dopravě ve městě a okolí,“ uvedl Jiří Anděl.

ŘSD také připravuje rekonstrukci mostu na silnici I/13 u Jílového. V okrese Děčín se rovněž chystá výstava protihlukových stěn. Kompletní prezentaci ŘSD o připravovaných projektech najdete v příloze.

K diskusi přišla řeč i na téma třetího mostu přes řeku Labe, který Děčínu chybí. V současné chvíli však ŘSD nad dalším mostem v rámci své silniční sítě neuvažuje. Ke změně ovšem může dojít časem, a to v důsledku stavby zmíněného přivaděče a v širších souvislostech budování silniční sítě.

„Ukazuje se, že Děčín by třetí most přes Labe kvůli zklidnění dopravy potřeboval.

Nyní máme uzavřeno Labské nábřeží, a v případě, že dojde na Novém mostě k nehodě, tvoří se nám po městě dlouhé kolony – v takovém případě je právě Nový most naše jediná objízdná trasa,“ upozornil námětek primátora Tomáš Brčák.

Nový most je dlouhodobě ve špatném stavu. ŘSD na letošní rok plánuje jeho opravu.

Zdroj: Magistrát města Děčín