Rubriky
Zprávy

Řidiče v Děčíně čekají zásadní dopravní uzavírky

Děčín čekají v letošním roce dvě investiční akce, které zásadním způsobem ovlivní průjezdnost městem. Jedná se o rekonstrukci vodovodu a kanalizace na Labském nábřeží v úseku od Tyršova mostu po via ferratu, kterou připravuje Severočeská vodárenská společnost a.s. Druhou významnou akcí bude rozsáhlá oprava Nového mostu, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic. Vedení města proto svolalo minulý týden jednání se zástupci investorů, aby se domluvilo na koordinaci staveb.

„Tyto opravy jsou natolik důležité, že se musí provést ještě letos. Stav asfaltového povrchu na Novém mostě je neúnosný, opravy nesoudržných míst a výtluků vydrží pouze několik dní a závady se projevují opakovaně. Rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Labské nábřeží již není možné dál odkládat kvůli havarijnímu stavu, kanalizační řad je zde navíc umístěn v hloubkách přesahujících pět metrů. Kvůli souběhu obou staveb je však nezbytné domluvit se na koordinaci a dopravních opatřeních tak, aby město zůstalo v rámci možností průjezdné,“ vysvětlil primátor města Jiří Anděl a dodal: „I tak to nejspíš významně ovlivní průjezdnost ve městě, ale jsem přesvědčen, že je v zájmu občanů tyto stavby co nejdříve zrealizovat.“

Podle informací SVS a.s. je příprava stavby nyní ve fázi probíhajícího výběrového řízení a práce by mohly začít na přelomu dubna a května s tím, že budou probíhat za úplné uzavírky. Úsek na Labském nábřeží  bude průjezdný pouze pro městskou autobusovou dopravu a pro integrovaný záchranný systém.

Zakázku na opravu Nového mostu, která zahrnuje kompletní výměnu povrchů včetně hydroizolace chce ŘSD vyhlásit v řádu dní. Práce by mohly začít v červenci až srpnu, po dobu prací by měl být most omezeně průjezdný v obou směrech s tím, že práce budou pravděpodobně probíhat po polovinách.

Vedení Děčína se zatím domluvilo s Ředitelstvím silnic a dálnic na rychlejších opravách děr a výtluků na Novém mostě, které řidičům celoročně ztrpčují život.

„Není možné, aby byl Nový most neustále děravý. Město na něm provádět opravy nemůže, není to naše komunikace, ale podařilo se nám domluvit s ŘSD, že si stav mostu bude lépe hlídat a případné opravy provede urgentně,“ říká náměstek primátora Tomáš Brčák. „Rád bych poděkoval ŘSD za vstřícnost a doufám, že se situace pro řidiče zlepší.“

Jaká budou stanovena dopravní opatření bude jasné až po vysoutěžení zhotovitelů staveb, kteří budou předkládat ke koordinaci své návrhy harmonogramů staveb v zájmu zachování průjezdnosti městem.

Zdroj: Magistrát města Děčín