Rubriky
Zprávy

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Seznamte se s Návrhem rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021. Máte-li k návrhu nějaké připomínky, můžete je uplatnit buď písemně u odboru ekonomického, a to nejpozději do 16.12. 2020, nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva 17.12.2020, kde se bude rozpočet na příští rok projednávat. Stejně tak je možné připomínkovat dokument Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína na období 2021 – 2025.