Rubriky
Turisti Zprávy

Dočasné uzavření přístupových cest do soutěsek Kamenice

Správa Národního parku České Švýcarsko po dohodě s obcí Hřensko dnes dočasně uzavřela všechny přístupové cesty do soutěsek Kamenice, a to kvůli bezprostřední hrozbě pádu suchých stromů na turistické cesty. To, že hrozba pádu souší je bezprostřední, vychází z inventarizace rizikových stromů, kterou správa parku na podzim letošního roku zadala. Z posouzení vyplynulo, že turistické cesty v současné době ohrožuje 187 stromů, jejichž stav byl vyhodnocen jako kritický. V následujících týdnech a měsících se správa parku bude zabývat řešením situace tak, aby byla v následující turistické sezóně spolehlivě zajištěna bezpečnost návštěvníků v této části národního parku.

Stromy, které dnes představují ohrožení, se nacházejí z velké části v komplikovaném terénu, zejména ve strmých skalnatých svazích. Jedná se o smrky, které odumřely při šíření lýkožrouta smrkového. Soutěsky Kamenice kůrovcovou kalamitou nebyly zasaženy rovnoměrně. Řada smrků díky tamnímu vlhkému a chladnému mikroklimatu kůrovci odolala, jiná situace však nastala zejména na horních hranách soutěsek, kde smrky rostly v méně příznivých podmínkách, odumřely a postupně se rozpadají.

Hlavní turistickou atrakcí v soutěskách Kamenice je od dubna do konce října plavba na lodičkách. V zimním období plavba provozována není a návštěvnost soutěsek je běžně velmi malá, na rozdíl od letního období, kdy soutěskami projdou statisíce návštěvníků. Správa Národního parku České Švýcarsko doporučuje návštěvníkům volbu jiných turistických cílů v národním parku či jeho okolí a současně nabádá k náležité obezřetnosti při výletech do přírody.

Rozpadající se smrkový porost

Ilustrační snímek: Odumřelá a rozpadající se smrková monokultura v NP České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz