Rubriky
Zprávy

Tvoříme Děčín 2020 zná vítěze, další projekty jsou dokončeny

Celkem 816 lidí se během října zúčastnilo hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2020. Z 24 podaných návrhů bude městem Děčín zrealizováno 19 návrhů. Jde o návrhy, které dostaly nejvíce hlasů a současně se společně vešly do částky pět milionů korun.

Nejúspěšnějším návrhem s počtem 415 bodů se stal projekt „Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině“, na druhém místě se umístil projekt „Zachraňme lesy“ s 405 body. Naopak zcela propadl Vajglovník – terč na vajgly, který skončil poslední.

Jednotlivé návrhy získaly kladné i záporné hlasy. Tyto hlasy byly navzájem odečteny a byl sestaven výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku jsou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů, až do vyčerpání přidělených finančních prostředků. Jak je uvedeno v pravidlech, že pokud finanční prostředky nedostačují na provedení následujícího návrhu v žebříčku, přeskočí ho následující návrh. Letos se proto stalo, že návrh „Park Jabloňová“ postoupil mezi vítězné projekty i přesto, že získal méně hlasů než jiné návrhy.

Nyní budou všechny vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení, poté je začne město postupně budovat. Mezitím byly dokončeny další projekty z let minulých.

Adopce dřevin

Ke konci října se lidé sešli v Šustrově aleji, aby zde vysázeli stromy, které si adoptovali. Vysázeno bylo čtyřicet dřevin s tím, že každá má svého majitele. Majitel musel zaplatit poplatek ve výši tisíc korun. U stromků jsou proto připevněny cedulky se jmény. Zájem byl veliký, dřeviny byly velmi rychle rozebrány zájemci.

Basketbalové koše pro Děčín

Po Děčíně bylo rozmístěno několik nových venkovních basketbalových košů. Opravy a doplnění košů se dočkalo hřiště Základní školy Dr. Miroslava Tyrše v ulici Vrchlického a hřiště Základní školy v Želenicích v ulici Školní. V přípravě jsou ještě další dvě místa, a to umístění basketbalových košů u dopravního hřiště v Liberecké ulici v Děčíně II a ve vnitrobloku v Zámecké ulici, který čekají komplexní úpravy.

Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem (na snímku)

V současné době je jezírko čisté a město ho pravidelně udržuje. Byla vypracována studie, ze které plyne, že v současné době není potřeba jezírko odbahňovat, navíc je to z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy je nízký nebo se úplně zastavil přítok vody, hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění, zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevábný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit.

Další informace najdete na webu TVOŘÍME DĚČÍN…

Zdroj: Magistrát města Děčín