Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Opilý mladík rušil noční klid, pak převrátil popelnici
Ve večerních hodinách operační služba městské policie přijala oznámení týkající se šesti osob, které ruší noční klid v ulici Prokopa Holého. Hlídka na místě zjistila skupinku osob, která se chovala poklidně. Pouze jedna osoba neustále vykřikovala, že si může dělat co chce a na policii kašle. Jednalo se o muže, který byl na první pohled pod vlivem alkoholu. Strážníci tohoto muže vyzvali, aby se uklidnil a byl ohleduplný vůči ostatním lidem, kteří chtějí pokojně spát. Muž se skutečně zklidnil a s ostatními se odebral pokojně domů. Zhruba po půlhodině operační služba obdržela od jiného oznamovatele stížnost na skupinu lidí, která se navzájem napadá v ulici Ruská. Hlídka se na místo dostavila během několika okamžiků a spatřila stejného muže se kterým jednali před chvílí, jak převrací odpadovou nádobu, ze které se posléze vysypal odpad. Strážníci muže na místě zajistili, přiložili mu pouta a přesvědčili se, zdali u sebe nemá zbraň. Následně jej převezli pro podezření z protiprávního jednání na místní Obvodní oddělení Policie České Republiky k následným úkonům.

Opilec napadal zákazníky
V ranních hodinách hlídka strážníků zasahovala proti silně podnapilému muži, který slovně napadal zákazníky čerpací stanice v Děčíně 1. Po příjezdu na místo hlídka požádala muže o vysvětlení svého jednání. Muž se zmohl pouze na několik výhružek a nadávek směrem ke strážníkům. Poté se znenadání rozeběhl proti jednomu strážníkovi s úmyslem jej povalit. Zkušený strážník toto ovšem předpovídal a muže za pomoci chvatů svedl na zem, přičemž jeho kolega dotyčnému obratně spoutal ruce. Překvapený muž byl následně z místa převezen na místní Oddělení Policie České Republiky k následným úkonům. Jeho jednání bylo zadokumentováno a pro podezření z několika protiprávních skutků postoupeno ke správnímu řízení.

Zákaz řízení muž nerespektoval
Při hlídkové činnosti si hlídka strážníků povšimla jedoucího vozidla bez přední registrační značky. Z tohoto důvodu se rozhodla vozidlo zastavit a u řidiče provést kontrolu. Během lustrace vyšlo najevo, že řidiči je vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel, vozidlo má propadlou technickou kontrolu a nemá zákonné pojištění. Pro podezření z několika protiprávních skutků byla na místo přivolána Policie České Republiky, která si celou věc převzala k následnému dořešení.

Agresivní muž se pokoušel napadnout hlídku
Ve večerních pátečních hodinách obdržela operační služba městské policie stížnost týkající se rušení nočního klidu v ulici Tovární v Boleticích. Hlídka po příjezdu na místo spatřila skupinku osob, která na zahradě za domem při hlasité reprodukované hudbě popíjela alkohol a chovala se velmi hlučně. Ze skupinky se oddělil muž, který strážníkům sdělil, že je majitel pozemku a osoba odpovědná za večírek.

Během projednávání celé věci se muž začal ke strážníkům chovat arogantně, slovně je urážet a vyhrožovat jim. Když si tohoto jednání všimla mladá žena stojící ve skupince s ostatními lidmi, přišla ke strážníkům a nabídla jim, že by s ní strážníci věc mohli projednat na ulici před domem, kde bude klid. Současně přislíbila zklidnění celé oslavy. Bohužel opilý muž trval na tom, že půjde na ulici také. Zde pak začal strážníky opět slovně urážet. Své výhrůžky během několika okamžiků proměnil ve skutečnost a pokusil se do obličeje udeřit jednoho z přítomných strážníků. Vzhledem ke zkušenostem podobné jednání strážníci očekávali. Útok nenechali zajít daleko a muže za pomoci donucovacích prostředků svedli na zem, kde mu spoutali ruce. Následně pak zavolali hlídku Policie České republiky, která řešení záležitosti na místě převzala.

Zdroj: MP Děčín