Rubriky
Zprávy

Od pátku 24.7. 2020 se budou v Ústeckém kraji povinně nosit roušky ve zdravotních zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala dnes mimořádné opatření a od pátku 24. 7. 2020, 7:00 h nařídila zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotních zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Tento zákaz se nevztahuje na děti do dvou let věku, osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Dále na pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to nutné pro poskytování zdravotních služeb, pacienty na lůžku, uživatele sociálních služeb a na zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní službou.

Zdroj: Magistrát města Děčín