Rubriky
Politika Zprávy

Blýská se Děčínu na lepší časy?

Neshody ve vládnoucí koalici na zastupitelstvu města 25. června vygradovaly v rezignaci na pozici náměstka Václava Němečka (ČSSD) a radního Jakuba Houšky (Náš Děčín). Poté došlo k odvolání z pozice náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislava Rašky (Náš Děčín). Následně na svou pozici radních rezignovali Ondřej Smíšek (Náš Děčín) a Martin Weiss (ANO). Nakonec došlo k odvolání samotného primátora Jaroslava Hroudy, Jiřího Anděla, Jiřího Cháry a Jana Paličky (všichni ANO).

Způsob vedení města vládnoucí koalicí od samotného počátku tohoto volebního období budil rozpaky. Hned první kroky, kdy proti zvyklostem koalice obsadila většinově kontrolní výbor naznačovali, že něco nebude v pořádku. Nákup nového Superba, pochybné odvolání ředitelky zámku, omezení jednání zastupitelstva, kauza kolem vily Terezy a řada dalších kontroverzí vytvořily v Děčíně velmi dusnou atmosféru. Tvrdá práce opozičních zastupitelů poukazovala velmi důsledně mimo jiné na tragickou situaci s průběhem revitalizace Podmokel. Právě kvůli Podmoklům již dříve rezignovali dva radní za ANO.

Zastupitelé na posledním jednání pověřili Jaroslava Hroudu pravomocemi primátora, aby mohl řídit město do doby, než si zastupitelé zvolí nové vedení. Další zastupitelstvo města je naplánováno na 27. srpna. Fungovat bude i pětičlenná rada města, tj. nejnižší možný počet členů rady města dle zákona o obcích. Tu tvoří ti, kteří sami nerezignovali, ale byli odvoláni. Jsou to: Jaroslav Hrouda, Jiří Anděl, Vladislav Raška, Jan Palička a Jiří Chára.

V nynější situaci se de facto dostáváme do času těsně po volbách a přijde tak na řadu nový pokus o sestavení vládnoucí koalice. Kdo ovládne radnici ukážou nadcházející letní měsíce. Doufejme však, že Děčín povedou osobnosti, kterým jde skutečně o dobro města a nikoli o vlastní prospěch či ukájení ega.

-a-
decin.cz