Rubriky
Zprávy

Resslova ulice se dočká nového vodovodu a kanalizace

Severočeská vodárenská společnost provede rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Resslově ulici v úseku od ulice Žižkova k č.p. 4. Práce by měly probíhat do konce srpna letošního roku. Následně zahájí společnost Innogy rekonstrukci plynu a poté nastoupí i další síťaři (veřejné osvětlení, metropolitní síť). Město následně v roce 2021 v Resslově ulici opraví chodníky a komunikaci.

Rekonstrukce se dotkne cca 250 obyvatel. V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z roku 1909. Vodovod je ve špatném technickém stavu, s narůstajícím počtem poruch, vykazuje značnou inkrustaci. Dále se zde nachází kanalizace, která pochází z roku 1910. Kamerová prohlídka prokázala časté kaverny, místy chybí dno stoky, vyskytují se netěsné spoje, praskliny. Kanalizace je již značně porézní, dochází k nátoku balastních vod. Kanalizační šachty jsou nestabilní, s urezlými stupačkami.

Zhotovitelem spolu s městem bude obyvatele, kterých se práce dotknou, informovat o průběhu akce na setkání 17. února 2020 od 15 hodin v malé zasedací místnosti budovy magistrátu v ulici 28. října v Děčíně I.

Zdroj: Magistrát města Děčín