Rubriky
Zprávy

Výsledky říjnových dopravních akcí na Děčínsku

Během letošního října se dopravní policisté kromě běžného dohledu nad silničním provozem a prověřování ohlášených a zjištěných dopravních nehod zapojili také do čtyř dopravně bezpečnostních akcí. Tři z nich byly krajského formátu. Třetí, probíhající v období od šestnáctého do osmnáctého října 2019, byla celorepubliková (TISPOL).

TISPOL je organizací, již zřídily dopravní policie v Evropě. Jejím hlavním cílem je zlepšení bezpečnosti silničního provozu a vymáhání práva na silnicích v Evropě. Jejím záměrem je účinná spolupráce zapojených subjektů, které se snaží o zvyšování bezpečnosti na evropských silnicích. Jejich hlavní náplní práce je dosažení snížení počtu úmrtí na silnicích a vážných zranění prostřednictvím odhalování dopravních přestupků a vzdělávání všech účastníků silničního provozu. Dále podporují bezpečnost silniční sítě řešením kriminality a přeshraniční trestné činnosti.

Tentokrát se plánovaná dopravně bezpečnostní akce TISPOL nesla v duchu nákladní dopravy. Policisté na vyhrazených místech dohlíželi nejen na hladký průběh silničního provozu. Současně prováděli silniční kontroly projíždějících vozidel. Pod jejich drobnohledem skončilo tentokrát patnáct nákladních vozidel ze všech šestatřiceti kontrolovaných. Ve dvou případech odhalili nedodržení povinných bezpečnostních přestávek během řízení. Jedno nákladní vozidlo bylo ve špatném technickém stavu.  Jedno překročení zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě bylo policisty následně postoupeno k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu.  Jedno porušení dohody ADR bylo vyřízeno na místě spáchání uložením blokové pokuty ve výší 500,- Kč. V průběhu víkendově akce bylo odhaleno 16 dopravních přestupků, z nichž dva byly předány správnímu orgánu k dořešení. Čtrnáct řidičů sáhlo do svých portmonek a společně do státní kasy a za své přešlapy v dopravě odevzdali společně částku 12.200,- Kč.  Dvanáct řidičů doplatilo na překročení rychlosti. Za zmiňovaný prohřešek policisté uložili v blokovém řízení součtem pokut částku 11.500,- Kč. Během kontrol neodhalili žádného řidiče pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Během října proběhly také tři krajské dopravně bezpečnostní akce. Tak jako v uplynulých měsících se policisté zaměřovali především na obvyklé a časté nešvary na silnicích. Kontrolovali užívání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování předepsaných rychlostí, dodržování absence alkoholu a jiných návykových látek během jízdy vozidlem. Zaměřovali se také na cyklisty, chodce, i technický stav vozidel.

Říjnové dopravně bezpečnostní akce odstartovala 10. října 2019 krajská akce, zaměřená na předjíždění a způsob jízdy.  V průběhu dne na dopravní policisty mohli řidiči narazit především ve spodní části děčínského okresu. Na vybraných místech, např. v Benešově nad Ploučnicí, v České Kamenici nebo v Markvarticích, policisté zastavovali motorová vozidla a prováděli silniční kontroly. Během svého celodenního pohybu po jižní části okresu zkontrolovali dvacet vozidel. U osmnácti z nich kontrola vyústila v dopravní přestupek. Většina řidičů „zalovila“ ve svých peněženkách a odevzdala policistům za svůj přešlap dohromady 12.000,- Kč. Tři incidenty byly postoupeny k dalšímu jednání správnímu orgánu. Patnáct řidičů překročilo předepsanou rychlost. Nepřiměřená rychlost je připravila dohromady o částku 10.000,- Kč. Jeden řidič bude svůj přešlap řešit se správním orgánem. Dvě vozidla doplatila na svůj neutěšený technický stav.

V pondělí 14. října 2019 se policisté zaměřovali na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a v případě podezření i jiných návykových látek řidiči vozidel a zároveň na kontrolu osvětlení a vybavení jízdních kol. V rámci dvouhodinové ranní akce třiadvacet policistů společně zkontrolovalo 154 motorových vozidel. U dvaceti z nich odhalili překročení stanovených platných právních norem.  Šestnáct řidičů za svůj dopravní prohřešek zaplatilo blokovou pokutu. Celkem odešlo do státní kasy 3.200,- Kč. Čtyři další přestupky policisté oznámili správnímu orgánu. Jeden z kontrolovaných řidičů byl pod vlivem alkoholu.  Jeden člověk nebyl připoután bezpečnostním pásem. Vyšlo jej to na sto korun českých. Stejně tak tomu bylo i u jednoho chodce, který si také nesplnil svou zákonnou povinnost. Deset vozidel bylo ve špatném technickém stavu. Tři řidiči nepředložili řidičský průkaz.

Oproti tomu v pátek 25. října letošního roku se policisté ÚO Děčín zapojili v odpoledních hodinách do další krajské dopravně bezpečnostní akce. Tentokrát bylo jejich záměrem sledovat a odhalovat dopravní přestupky na úseku užívání alkoholických nápojů a v případě podezření i jiných návykových látek řidiči vozidel. Během dvouhodinové akce zastavili 118 vozidel. Nejvíce jich zkontrolovali policisté z Benešova nad Ploučnicí (40). U pětadvaceti z nich silniční kontrola vyústila v dopravní přestupek. Jedenáct z nich bylo odhaleno právě ve služebním obvodu benešovských strážců zákona.  Jeden byl postoupen správnímu orgánu k dořešení. Čtyřiadvacet zbývajících policisté vyřešili na místě uložením blokové pokuty. Celkem řidiči policistům odevzdali 8.300,- Kč.  Jeden z kontrolovaných nebyl připoután bezpečnostním pásem.  Za svůj přešlap zaplatil 1.500,- Kč. Devět vozidel bylo ve špatném technickém stavu. Jedenkrát bylo zjištěno porušení zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Odhalili jej dopravní policisté. Vzápětí jej oznámili správnímu orgánu. Jedenkrát se objevilo porušení dohody AETR, což policisté s řidičem vyřešili na místě uložením blokové pokuty ve výši 3.000,- Kč. Ve čtyřech případech řidiči nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti.

Děčín 1. listopadu 2019
por. Bc. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín