Rubriky
Zprávy

Průzkum: Lidé v Děčíně preferují bezpečnost

Vedení města Děčína si nechalo vypracovat průzkum veřejného mínění. Jeho výsledky budou sloužit nejen jako podklad pro tvorbu dlouhodobé rozvojové strategie města Děčína na období 2021–2027, ale také jasně ukazují názory obyvatel města na to, jaké problémy v Děčíně jsou pro ně v současné době zásadní. Průzkum proběhl v červnu letošního roku.

„Podklady pro průzkum jsme se zabývali velmi pečlivě. Vedení města spolu s úředníky vytipovalo seznam priorit, ke kterým se obyvatelé města vyjadřovali. Výsledky nám ukázaly, že se některým tématům možná věnujeme zbytečně intenzivně na úkor jiných problémů, které obyvatele města trápí mnohem více. Určitě některé priority přehodnotíme a budeme se věnovat věcem, které jsou pro obyvatele našeho města zásadnější. Kromě tvorby dlouhodobé strategie jsme si díky průzkumu ujasnili, které problémy musíme vyřešit bezodkladně,“ zhodnotil výsledky primátor města Jaroslav Hrouda.

Průzkum veřejného mínění byl proveden odborně. Pečlivý výběr respondentů zohlednil celou řadu parametrů, jako například věk dotazovaného, jeho vzdělání, jeho zájmy, bydliště a další a další kritéria.

Průzkum ukázal, že jednoznačně nejpalčivější problém našeho města je soužití s problematickými skupinami občanů a s tím spojená bezpečnost, a to včetně navýšení bezpečnostních kamer. Dalšími prioritami jsou pro obyvatele města například oživení Mariánské louky pro volnočasové aktivity, přemístění K-Centrum od DDM na Teplické ulici, navýšení kapacity domovů pro seniory či řešení parkování ve městě.

„Průzkum nám potvrdil, že řešení problematických lokalit v Děčíně je pro obyvatele klíčové. Uvědomuji si to a již od začátku volebního období se snažím intenzivně hledat a postupně využívat všechny zákonné možnosti řešení. Vyvíjený tlak již přinesl první úspěchy. Jsme ale teprve na začátku, systém řešení tohoto problému zdokonalujeme a nemíníme polevit,“ doplnil primátor města.

Obyvatele Děčína na sociálních sítích často poukazují na problémy s odpady, především s nevyvezenými popelnicemi.

„Přestože v rámci průzkumu veřejného mínění se problém s komunálním odpadem ve městě lidem pro nás poněkud překvapivě nejeví jako zásadní, tak se mu hodláme věnovat a intenzivně pracujeme na postupu řešení svozu komunálního odpadu a jeho likvidace. Rád bych se tomuto tématu věnoval šířeji i na stránkách Zpravodaje,“ uzavřel primátor města.

Výsledky průzkumu najdete zde http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/186-rozvoj-strategie-mesta/552-pruzkum-verejneho-mineni
Zdroj: Magistrát města Děčín