České Švýcarsko, 20. 5. 2019 – Rada Národního parku České Švýcarsko na svém dnešním jednání dohodla se správou parku návrh nových klidových území. Nutnost vyhlásit klidová území vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která vstoupila v platnost v červnu 2017. Klidová území jsou obdobou dřívějších prvních zón národního parku. Pro pohyb návštěvníků zde platí nejpřísnější pravidla, smějí do nich vstupovat pouze po značených turistických stezkách, a to z důvodu nerušeného vývoje citlivých a zranitelných ekosystémů nebo jejich složek. Návrh klidových území nyní správa parku postoupí Ministerstvu životního prostředí, které klidová území vyhlásí opatřením obecné povahy.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy NP České Švýcarsko: „Dohoda o vymezení klidových území je důležitým krokem, kterému předcházela řada náročných jednání. Těší nás, že se podařilo k dohodě dospět a děkujeme všem, kdo se jednání konstruktivně účastnili.“

Rozloha budoucích klidových území národního parku je relativně malá, a to zhruba 15,6 %. Se započtením Národní přírodní rezervace Růžák bude tedy pohyb v národním parku omezen na značené turistické cesty na pouhých 17 % jeho rozlohy. V současné době toto omezení platí na 21 % území parku. Celková rozloha klidových území je sice nižší, a to zejména díky změně metodiky pro jejich vymezování, zároveň však jsou území celistvější, namísto dřívějších sedmi oblastí prvních zón se v národním parku dnes nacházejí pouze tři rozsáhlejší klidová území.

Dnes dohodnutý návrh klidových území rada národního parku přijala 22 hlasy z 28 možných, jeden člen se hlasování zdržel a pět členů se jednání nezúčastnilo. Současně rada národního parku zřídila pracovní skupinu pro turismus a udržitelný rozvoj, kterou pověřila, aby se mimo jiné zabývala také tématem klidových území a vedení turistických cest v nich, případně později na základě vyhodnocení jejich funkčnosti předkládala návrhy na změny ve vedení hranic klidových území či turistických cest.

Návrh klidových území NP České Švýcarsko je v plném rozsahu včetně mapových příloh zveřejněn zde: http://www.npcs.cz/klidova_uzemi


Návrh klidových území NP České Švýcarsko: Klidová území jsou obdobou dřívějších prvních zón národních parků, turisté do nich budou moci vstupovat jen po značených turistických cestách. Mapa: Správa NP České Švýcarsko