České Švýcarsko, 11. 3. 2019 – V důsledku vichřice, která zasáhla také území Národního parku České Švýcarsko v noci z 10. na 11. března 2019, došlo jak ke škodám v lesních porostech, tak i ke zneprůchodnění značených turistických i ostatních cest.

Téměř všechny značené turistické a další lesní cesty na území národního parku jsou ve velké míře zapadané stromy, další stromy mohou být zavěšené do korun jiných stromů a pádem nadále hrozí. Správa národního parku žádá návštěvníky, aby plánované výlety do lesa z bezpečnostních důvodů odložili. Bezpečnostní zajištění značených turistických cest potrvá zhruba dva týdny.

V lesích národního parku vichřice způsobila vývraty a zlomy v rozsahu zhruba 10 tisíc metrů krychlových, a to převážně ve smrkových porostech. Rozsah škod je srovnatelný zhruba s vichřicemi Herwart (podzim 2017) či Friederike (leden 2018). Kalamitní dřevo správa parku zpracuje v souladu se zákonnými předpisy, diferencovaně podle určeného typu péče v jednotlivých biotopech. Vývraty a zlomy se nacházejí rovnoměrně v celé ploše národního parku.

V souvislosti s vichřicí bylo zaznamenáno i malé sklaní řícení v rozsahu zhruba pěti metrů krychlových (zhruba velikost osobního automobilu), a to v blízkosti žlutě značené turistické cesty nedaleko Jetřichovic. Po vyhodnocení rozsahu řícení geologem byla vyloučena hrozba následného řícení v téže lokalitě.

Podél silnice od sezónního informačního střediska Saula nedaleko Dolní Chřibské směrem Na Tokání došlo k vyvrácení sloupu elektrického vedení. Energetický podnik zde pracuje na opravě.

Správa parku aktualizuje informace o stavu odstraňování škod po vichřici v příštích dnech.


Nebezpečné stromy nad turistickými o ostatními lesními cestami: Správa národního parku žádá návštěvníky, aby plánované výlety do lesa z bezpečnostních důvodů odložili.

Zdroj: www.npcs.cz