Rubriky
Kultura Sport Zprávy

Termín předložení projektů v rámci Tvoříme Děčín se blíží

Druhý ročník Tvoříme Děčín čeká na nové projekty. Návrhy na akce do participativního rozpočtu můžete podávat do 31. ledna 2019.

„Jakých oblastí se mají předkládané projekty týkat, není nijak omezeno. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Důležité je, aby návrh měl přínos pro naše město a jeho občany,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátora.

Nejenom koordinátorka participativního rozpočtu, ale i úředníci magistrátu ochotně pomůžou předkladatelům s přípravou návrhů. Úředníci odboru stavebního úřadu nejlépe vědí, zda návrh bude potřebovat stavební či jiná povolení, jak dlouho může takové řízení trvat a jaký typ pozemků je pro které stavby přípustný či nikoliv. Odbor komunikací a dopravy zajišťuje správu místních komunikací, chodníků, cestiček a cyklostezek. Zdejší úředníci mají přehled, kolik stojí základní opravy i drobné investice. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje péči těm nepotřebnějším, úředníci tohoto odboru mají kontakty na neziskové organizace a přehled o možnostech péče o seniory, hendikepované i jinak znevýhodněné osoby. O kultuře, městských akcích a možnostech jejich rozvoje se mohou občané informovat na odboru školství a kultury. Úředníci odboru majetku a hospodářství zajišťují péči o městské budovy a památky, i oni případně rádi pomohou a vaše nápady s vámi zkonzultují. Více informací je k dispozici na stránkách www.tvorimedecin.cz. Loni se podařilo dotáhnout do konce projekt Prořezání Sněžnické vyhlídky.

Zdroj: Magistrát města Děčín