České Švýcarsko, 14. 9. 2018 – V důsledku suchého a teplého počasí na jaře a v létě tohoto roku dochází, podobně jako v dalších oblastech v České republice, také v Národním parku České Švýcarsko v monokulturně založených smrčinách ke gradaci lýkožrouta smrkového, tzv. kůrovce.

Správa parku v souladu se zákonnými předpisy přijímá opatření k tlumení kalamitního vývoje ve všech zásahových územích v národním parku, zejména pak v jeho okrajových oblastech tak, aby byli v maximální možné míře chráněni vlastníci sousedních lesů.

Nejrozsáhlejší kůrovcová ohniska se nacházejí ve vnitřních částech národního parku, při okrajích někdejších prvních zón, které jsou v současné době současně zónami přírodními následkem přechodného ustanovení po novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny. V těchto přírodních zónách jsou lesnické zásahy proti kůrovci vyloučeny a neprovádějí se, napadené smrky jsou zde ponechány jako stojící souše.

V přiléhajících zásahových územích správa parku v souladu s vyhláškou o ochraně lesa proti kůrovci zasahuje, napadené smrky jsou odtěženy a kůrovcové dřevo asanováno odkorněním. Zásahy proti lýkožroutu smrkovému jsou pak přednostně prováděny v jeho okrajových územích, kde národní park hraničí s hospodářskými lesy jiných vlastníků. Zde má v případě potřeby správa parku možnost aplikovat na dočasných skládkách dřeva i biocidní prostředky, a to na základě výjimky udělené za zákona o ochraně přírody a krajiny. K tomu však dosud došlo jen v jediném případě, a to v oblasti vrchu Severák nedaleko osady Kopec.

Do konce srpna 2018 eviduje správa národního parku následující objemy kůrovcového dřeva:

  • přírodní zóna (bez těžby a asanace): 12 000 m3
  • zásahová území (těžba a asanace): 22 522 m3

 


Dlouhodobý vývoj: Objemy kůrovcových těžeb od vzniku národního parku do konce srpna letošního roku. Graf: Jan Drozd

Nárazníková zóna okolo národního parku: Zeleně vyznačený pruh podél národního parku je oblastí, kde správa parku za přísně stanovených podmínek může k asanaci dřeva použít z důvodu ochrany sousedních lesů také biocidní prostředky. Červená barva označuje bezzásahová území národního parku (oblast Růžovského vrchu /na mapě červeně v dolní části/ nepředstavuje pro sousední lesy hrozbu, neboť se jedná o bukový porost, kde k vývoji lýkožrouta smrkového nemůže dojít. Mapa: Jana Holešinská