Rubriky
Zprávy

Od července budou řidičské průkazy již s digitální fotografií a podpisem

Digitální fotografii a podpis budou obsahovat nové řidičské průkazy vydávané od července letošního roku. Připraveny jsou i další změny. Nový systém vydávání řidičských průkazů začne platit 2. 7. 2018. V pátek 29. 6. 2018 bude z důvodu přechodu na ostrý provoz pracoviště registru řidičů zavřené. V tento den nebude možné zpracovat žádnou žádost.

Změny v agendě řidičů budou platné od 1. 7. 2018, kdy nabývá účinnosti zákon č. 199/20107 Sb., kterým byly novelizované zákony č. 361/2000 Sb., 247/2000 Sb. a 634/2004 Sb.

Součástí změn bude možnost podání žádosti o vydání řidičského průkazu (ŘP), mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), průkazu profesní způsobilosti řidiče (PZŘ) a paměťové karty řidiče (PKŘ) u kterékoliv obce s rozšířenou působností (ORP). Vyzvednutí ale bude možné pouze u ORP, kde byla podána žádost.

Od července již se s sebou nenosí na úřad papírová fotografie, ale pořizuje se přímo na úřadě, jak je tomu nyní již u občanských průkazů a pasů. Toto se však netýká se mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) – u žádosti o vydání MŘP musí žadatel doložit papírovou fotografii.

Částečné rozvolnění se dále týká vydání výpisu z evidenční karty řidiče a výpisu z bodového hodnocení.
Od 1. 7. 2018 se také mění výše správních poplatků. Za vydání řidičského průkazu zaplatíte 200 Kč. Za vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů pak 700 Kč.

Zdroj: Magistrát města Děčín