Rubriky
Zprávy

Město buduje světelný přechod pro chodce na Kamenické ulici

Dnes začala úprava přechodu pro chodce a místa pro přecházení ve vrchní části ulice Kamenická. „Tento přechod je velmi frekventovaný, protože spojuje autobusovou zastávku a sídliště. Chtěli jsme, aby byl opravdu bezpečný, nově tedy bude osazen semaforem a do silnice se vloží ochranný ostrůvek o šířce 2, 5 metru,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Po pravé straně silnice je navržena vysazená chodníková plocha v délce 2,5 m, která upravuje hlavní dopravní prostor silnice. Pro každý směr tak vznikne šířka vozovky 4 m pro každý směr. Nároží křižovatky ulic Kamenická x Förstrova je doplněno o místo pro přecházení v celkové délce 7,2 m. Stavba je rozdělena na 3 etapy, které budou prováděny v různém dopravním režimu, a to s ohledem na prováděné práce. Práce potrvají šedesát dní. Město za úpravy zaplatí více jak 600 tis. bez DPH.

Zdroj: Magistrát města Děčín