Rubriky
Zprávy

Město poukázalo na nedostatky budovaného kruhového objezdu u Lidlu

Město vyvolalo jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, které staví Vilsnickou spojku, kde poukázalo na nedostatky budovaného kruhového objezdu u Lidlu.

Z iniciativy města v pátek proběhlo šetření stavby „I/62 Děčín – Vilsnice“ v Děčíně za účelem prověření průjezdnosti nákladních vozidel/autobusů okružní křižovatkou s výjezdem do ulice J. Š. Baara. Problematikou této okružní křižovatky se zabývala dopravní komise rady města, dopravní fakulta ČVUT nám poskytla video připravené v simulačním softwaru a krátký komentář. Praktické prověření potvrdilo nutnost úpravy vjezdu do ulice J. Š. Baara. Průběh průjezdu byl ze vzduchu snímán za pomocí dronu, zde opět pomohla fakulta dopravy, zkušební autobus poskytl náš dopravní podnik. Zástupci zhotovitele i investora byli na místě, připomínky byly akceptovány, úpravy byly (zatím ústně) schváleny.

Zdroj: Magistrát města Děčín