Rubriky
Kultura Sport Turisti Zprávy

Návštěvnost turistů v Děčíně výrazně stoupla

Nárůst lidí, kteří jezdí do Děčína za turistikou, památkami a sportem zaznamenala v loňském roce obě turistická informační centra, která spadají pod oddělení cestovního ruchu, magistrátu města.

Infocentrum v budově městské knihovny je pod vedením magistrátu od července 2017 a téhož roku v říjnu převzalo město infocentrum na hlavním nádraží, to bylo v prosinci slavnostně otevřeno v nových prostorách nádraží a pyšní se moderním nadčasovým designem. „Moderní turistické informační centrum poskytuje návštěvníkům servis na vysoké úrovni, a to nejen svým technickým vybavením, ale také odborným personálem. Provedeno je v jednotném vizuálním stylu, aby korespondovalo s materiály města,“ řekla Hana Cermonová, náměstkyně primátorky.

Infocentra si vedou návštěvnost každým rokem, v knihovně byl dokonce v novém roce instalován elektronický sčítač návštěvníků, ten zde zajistila Asociace turistických informačních center, ve které jsou obě infocentra členem. Z loňských statistik vyplývá, že do infocentra v městské knihovně přišlo za celý rok 49 058 turistů a do infocentra na hlavním nádraží si našlo cestu 12 735 turistů. „Převládají samozřejmě turisté z České Republiky, na druhém místě jsou návštěvníci z Německa a pomyslný bronz drží Polsko. Občas se zde ale objeví turisté z dalekých zemí jako je Austrálie, USA, či Japonsko. Návštěvníci jsou nadšení především z historických památek, nepřeberného množství sportovního vyžití a samozřejmě z přírodních krás národního parku České Švýcarsko,“ doplnila náměstkyně primátorky. Důsledkem nárůstu většího počtu přijíždějících turistů je i zvýšený zájem o ubytování. Nasvědčuje tomu i fakt, že na tzv. povinných místních poplatcích z ubytovací kapacity a rekreačního pobytu město vybralo o devadesát tisíc korun víc, než v předešlém roce. „Děčín se každoročně prezentuje na mnoha veletrzích cestovního ruchu a to nejen doma, ale také v zahraničí kde zaznamenáváme stále větší zájem o náš region,“ dodala Hana Cermonová. V letošním roce bylo město zastoupeno v Brně, Bratislavě a Stuttgartu, následovat bude veletrh v Praze a v Polské Poznani. Propagační materiály putují také do Drážďan, holandského Utrechtu a na další místa.

Zdroj: www.idecin.cz
Foto: aleso.cz