Rubriky
Zprávy

Omezení křižovatky v ulici Krásnostudenecká a Severní

Při řešení havarijního stavu potrubí NTL v ul. Krásnostudenecká mezi křižovatkami s ul. Žateckou a ul. Severní bylo zjištěna zásadní degradace potrubí zasahující do křižovatky v ul. Severní. Částečné omezení průjezdnosti v  křižovatce ul. Krásnostudenecká x Severní bude zahájeno 15.01.2018 s konečným termínem nejdéle do  2. 2.2018.

Zdroj: Magistrát města Děčín