Rubriky
Turisti Zprávy

Oprava lesní cesty podél Brtnického potoka dokončena

České Švýcarsko, 20. 11. 2017 – V uplynulém týdnu byla dokončena oprava lesní cesty z osady Kopec směrem do Zadní Doubice v Národním parku České Švýcarsko. Cesta, která byla dříve v majetku Ústeckého kraje, byla parku bezúplatně převedena v roce 2015. V úseku dlouhém 3050 metrů byl nyní položen nový štěrkový povrch, současně byly opraveny 3 mostky a 1 propust. Lesní cesta slouží jak lesnickým činnostem, tak i cyklistům a pěším turistům. Díky opravě mostků také dojde ke snížení dopravní zátěže v osadě Kopec v souvislosti s lesnickými pracemi v národním parku.

Oprava cesty proběhla v období od července do listopadu 2017. Správa národního parku vynaložila 3267336,- Kč bez DPH, peníze poskytlo Ministerstvo životního prostředí a dílo realizovala Stavební firma Bardzák s.r.o.


Oprava mostku: Mostky jsou dostatečně dimenzovány, aby lesnická technika v případě potřeby nemusela projíždět osadou Kopec. Foto: Jan Drozd

Cesta podél Brtnického potoka: Nový štěrkový povrch a jeden z opravených mostků. Foto: Jan Drozd

Železobetonové mostky: Mostky byly opraveny včetně atypických sloupků (na snímku před montáží zábradlí). Foto: Jan Drozd

Zdroj: www.npcs.cz