Rubriky
Zprávy

Pojďte zlepšit naše město!

Děčín se připojuje k městům, které se rozhodli pro participativní rozpočet. V praxi to znamená, že část svého rozpočtu vyčlení na konkrétní projekty, které navrhnou samotní občané. Jak to v praxi bude fungovat zjistíte na prvním společném setkání koordinátorky projektu, vedení města a občanů v pondělí 13. listopadu v 17 hodin v městské knihovně.

Projekt Tvoříme Děčín představuje participativní rozpočet města Děčín. Je procesem přímé demokracie, v rámci kterého mohou občané diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu na konkrétní projekty, které oni sami navrhnou a představí veřejnosti.
Chceme vtáhnout občany do dialogu o utváření místa, kde žijí, pracují, studují a nebo jím jen projíždějí, a zároveň jim ukázat, jaké jsou možnosti města. Pojďte do toho s námi a udělejte něco pro místo, ve kterém se nacházíte.

Jak to bude probíhat?

– Máte-li zájem se do projektu Tvoříme Děčín zapojit, promyslete svůj nápad na návrh a prostudujte si potřebné informace, které naleznete na www.tvorimedecin.cz . Pokud něčemu nebudete rozumět, kontaktujte nás, rádi vám poradíme (tvorimedecin@mmdecin.cz)
– Přijďte na veřejné setkání, kde celý proces podání návrhu a jeho podobu můžeme prodiskutovat.
– Návrhy musí mít přínos pro město a jeho občany. Mluvte se svými sousedy, přáteli, nechejte se inspirovat.
– Sepište návrh. Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel. Pokuste se magistrátu poskytnout co nejvíce informací, abychom mohli ověřit proveditelnost vašeho návrhu. Nemusíte předložit dokonalý projekt, důležitý je nápad a Vaše iniciativa.
– Návrhy, které podáte, prověříme a zjistíme, zda je možné je realizovat. Případně je s vámi dotvoříme.
– O tom, který návrh, případně návrhy, město zrealizuje, nebudou rozhodovat úředníci. O výběru návrhů k realizaci budou rozhodovat občané prostřednictvím hlasování.
– Vaše návrhy budou zveřejněny na webu a dostanete prostor k jejich projednání ve veřejné diskuzi. Bude na vás, jak velkou podporu veřejnosti pro svůj návrh získáte.

Zdroj: Magistrát města Děčín