Rubriky
Zprávy

SVS informuje o rekonstrukci nevyhovujících úseků poruchové kanalizace a 108 let starého vodovodu v Děčíně, v ulicích Osadní a Krásnostudenecká.

V městské části Děčín – Letná je v Osadní ulici kanalizace z betonu vejčitého profilu 400/600 mm (z r. 1974) a v ul. Krásnostudenecké z betonu vejčitého profilu 300/450 mm (z r. 1977).

Stoka uložená v hloubce do 3,4 m je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi místy až nad 50 % a rozsáhlou destrukci – praskliny, chybějící části dna a stěn, posunuté trubní spoje, kanalizační šachty nedostatečného profilu a četné kaverny. Některé úseky ani nemohly být zcela prohlédnuty. Vodovod vedený v těsném souběhu je z litiny vnitřního průměru 80 a 100 mm. Pochází z roku 1909 a je dožilý a poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace i vodovodu.

 

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. června 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 9. prosince 2017.

 

Další podrobnosti o stavbě uvádím v přiložené tiskové zprávě, zveřejněné rovněž na webových stránkách: http://www.svs.cz/cz/pro_novinare/tiskove_zpravy/zacinaji-prace-rekonstrukci-poruchove-kanalizace-historickeho-vodovodu-decine-ul-osadni-krasnostudenecka.html

Zdroj: Magistrát města Děčín