Rubriky
Kultura Zprávy

Východnímu nádraží svítá na lepší časy

Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně dnes podepsala primátorka města Marie Blažková, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, předseda představenstva a člen představenstva Českých drah a. s. Pavel Krtek a Miroslav Kupec, předsedkyně HSR – ÚK Gabriela Nekolová, a předseda Hospodářské a sociální rady Děčínska Stanislav Pfléger. Deklarovali tak svůj zájem o vybudování vzdělávacího centra v historické budově východního nádraží.

Cílem spolupráce je vznik zázemí pro efektivní spojení vzdělávacích, výzkumných a kulturních aktivit doplněných o služby komerčního charakteru v oblasti kongresové a edukativní turistiky. „Jsme rádi, že u nás působí fakulty ČVUT Praha. Konkrétně s Fakultou dopravní dlouhodobě spolupracujeme při řešení dopravních situací a hledání nových možností v rozvoji města. Rádi bychom, aby se počty studentů v Děčíně neustále zvyšovaly. Kvalitní zázemí a vědecká pracoviště jejich renomé jistě významně posílí,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Záměr totiž mimo jiné počítá s vytvořením prostor pro děčínské pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty dopravní, studentských kolejí a s realizací technického parku pro studenty včetně laboratorních a simulačních vybavení, s možností využití i pro vzdělávání podnikatelské sféry. Multifunkční centrum by mělo sloužit i jako místo setkávání studentů vysokých a středních škol s možností společné práce, včetně partnerů z blízké Spolkové republiky Německo a dalších zemí. „Rozvoj a inovace, které město potřebuje, se neobejdou bez kvalitních a vzdělaných lidí a ty přitáhne právě takové zázemí, které plánujeme vybudovat v budově bývalého východního nádraží,“ řekl Ondřej Smíšek, vedoucí děčínského pracoviště Fakulty dopravní. Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně včetně budovy rakouské dráhy je jedním z bodů aktuálně připravovaného Akčního plánu Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který vláda schválila na začátku letošního roku. „Jsem rád, že celý areál chce v budoucnu využít děčínská pobočka dopravní fakulty ČVUT a mělo by zde vzniknout moderní multifunkční vzdělávací centrum se špičkovým technickým vybavením. Přispěje to ke zlepšení technického vzdělávání a udržení mladých odborníků v kraji. Plány jsou to dalekosáhlé a také mají velkou podporu Děčína i kraje,“ řekl před podpisem memoranda hejtman Oldřich Bubeníček. Historii budovy plánují zúčastněné organizace připomenout například expozicí vlaků a další železniční techniky. „České dráhy se zařadily mezi účastníky dnes podepsaného memoranda z pozice majitele objektu. Jsme otevření spolupráci na projektech, které přinesou budově a následně veřejnosti smysluplné společenské využití. Naším zájmem je najít pro objekt Děčín východ nového majitele, který bude moci na rozdíl od Českých drah čerpat evropské dotace a budovu zrekonstruuje,“ uvedl Miroslav Kupec, člen představenstva odpovědný za úsek techniky, servisu a majetku.

Areál nádraží byl budován v letech 1870-1874 společností Rakouská severozápadní dráha ve velmi výpravném imperiálním architektonickém stylu. Nádraží v Děčíně bylo součástí velkého evropského dopravního projektu, společnost vlastnila i flotilu nákladních plavidel na Labi a zajišťovala spojení s přístavem Hamburk, následně železnicí do Prahy a Vídně. V Praze měla budova téměř identické dvojče v nádraží Praha-Těšnov, zbořené v roce 1985.

Zdroj: Magistrát města Děčín