Rubriky
Zprávy

Čištění ulic začne v dubnu

Pravidelné jarní tradiční čištění ulic startuje 3. dubna. Již od tohoto týdne však začalo čištění těch nejfrekventovanějších komunikací. Objízdné trasy Vilsnické spojky jsou čištěny ve večerních hodinách, aby docházelo co možná k nejmenšímu omezování plynulosti dopravy. Úklid začne také na cyklostezkách.

 

Blokové čištění vybraných MK po zimním období v měsíci duben 2017 na území statutárního města Děčín

„Rozpis čištění rajónů dle smlouvy s osazením dopravního značení“ 3. 4. 2017 – 7. 4. 2017

3.4.2017  – rajon č. 4 – Husovo náměstí (levá část), Žižkova, Resslova

4.4.2017  – rajon č. 17 – Maxičky, Požární, Srní, Tyršova + Tyršův most, Husovo náměstí (pravá část – ½ parkoviště)

5.4.2017  – rajon č. 4 – Husovo náměstí (pravá část – ½ parkoviště), Prokopa Holého – horní část

6.4.2017  – rajon č. 4 – ostrůvky Hankova a Podmokelská, Mírové náměstí, Čsl. Mládeže, Raisova, Divišova

7.4.2017  – rajon č. 1 – Komenského nám., Anenská, Kamenická (dolní část)

„Rozpis čištění rajónů dle smlouvy s osazením dopravního značení“ 10. 4. 2017 – 13. 4. 2017

10.4.2017  – rajon č. 4 – Palackého, Dobrovského, Labská

– rajon č. 9 – ul. Na Vyhlídce+ Kyjevská – mytí vodou

11.4.2017  – rajon č. 1 – Čsl. armády, K. Čapka

– rajon č. 2 – Lužická, Dvořákova

12.4.2017  – rajon č. 4 – Teplická

– rajon č. 10 – Na Výšinách, Arbesova, Slunečná, Vančurova, Zahradní

13.4.2017  – rajon č. 32 – Verneřická, Roháčova, Trocnovská, Jabloňová

– rajon č. 3 – Březová, Ploučnická

„Rozpis čištění rajónů dle smlouvy s osazením dopravního značení“ 18. 4. 2017 – 21. 4. 2017

18.4.2017  – rajon č. 1 – Řetězová, Plavební

– rajon č. 20 – Hřbitovní – od mostu (Liberecká po ul. Folknářská)

– rajon č. 9 – Rudolfova + parkoviště po pravé straně mezi ulicí Rudolfova a ulicí Pod Vrchem – mytí vodou

19.4.2017  – rajon č. 4 – Ruská (od Teplické k Podmokelské)

– rajon č. 9 – Rudolfova, U Korkárny, Bynovská, Alešova, Obvodová

20.4.2017  – rajon č. 1 – ulice 28. října, 17.listopadu  (od kruhového objezdu nám. Svobody, po ul. Fügnerova), Sládková, ulice Maroldova

21.4.2017  – rajon č. 4 – Bezručova, pod Tyršovým mostem

– rajon č. 5 – Závodní, Práce (za Lidlem)

„Rozpis čištění rajónů dle smlouvy s osazením dopravního značení“ 24. 4. 2017 – 28. 4. 2017

24.4.2017  – rajon č. 6 – Slovanská, M. Majerové, Řecká, Bukurešťská

– rajon č. 7 – Krásnostudenecká, Severní, Novoměstská

25.4.2017  – rajon č. 1 – Hálkova, Nerudova

– rajon č. 22 – Lovosická, Václavovská, Třebovská, Hviezdoslavova, Odboje

26.4.2017  – rajon č. 4 – Jungmannova, Na Valech, Plzeňská

27.4.2017  – rajon č. 1 – Lázeňská , Fügnerova

28.4.2017  – rajon č. 4 – Jeronýmova, Chelčického

Žlutě jsou vyznačeny ulice, které se budou čistit ve večerních hodinách (od 19:00)

V tyto dny budou uvedené vozovky čištěny a týden předem označeny DZ Zákaz zastavení s datem čištění. DZ a MK budou instalovány na dobu nezbytně nutnou k vyčištění.

O dozor nad dodržováním DZ bude požádána Městská policie Děčín.

Zdroj: Magistrát města Děčín