Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

mp_decin_straynici_alesoDne 8.10.2016 v 23:55 hod. oznámil občan hlasitou hudbu, která je slyšet z bytu v ul. Teplická. Na místo byla vyslána hlídka MP, která kontaktovala nájemníka bytu, ze kterého byla slyšet hudba. Jednalo se o pětadvacetiletého muže z Děčína. Hlídka mu nařídila hudbu vypnout. Záležitost hlídka řešila domluvou.

Dne 8.10.2016 v 17:14 hod. oznámila obsluha restaurace v DC1, že má problém s hostem, který odmítá zaplatit útratu. Hlídka MP zjistila, že šedesátiletý muž nezaplatil útratu v hodnotě 85,- Kč. Hlídka telefonicky kontaktovala syna dotyčného, který sdělil, že do hodiny se do restaurace dostaví a útratu za otce zaplatí. S tímto řešením obsluha souhlasila. Hlídka poté muže z restaurace vykázala.

Dne 8.10.2016 v 12:43 hod. oznámila sociální pracovnice z neziskové organizace, že se nachází u svých klientů v chráněném bytě v DC4 a u klientů v bytě se neoprávněně zdržuje cizí osoba. Hlídka MP zjistila, že klienti pustili muže do bytu s tím, že dotyčný slíbil, že jim opraví rádio. Muž jim ale místo opravy odcizil několik kusů oblečení a snažil se z místa utéct. Hlídka jej zadržela na dvoře domu. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která řešení události převzala.

Dne 8.10.2016 v 9:18 hod. oznámil občan, že v DC2 v ulici Kamenická několik osob vytahuje papíry z modrého plastového kontejneru na tříděný odpad a nakládají je do přistaveného vozidla. Hlídka MP na místě již nikoho nezastihla. Následně oznámil jiný občan, že dva muži vytahují papíry z modrého kontejneru v DC2 v ulici Dvořákova. Hlídka Dotyčné na místě zadržela. Jednalo se o muže ve věku třicet až padesát let. Dle záznamů PČR nebyli dotyční v pátrání. Hlídka sepsala o události úřední záznam. Přestupek bude následně řešit příslušný správní orgán magistrátu města.

Zdroj: MP Děčín