Rubriky
Zprávy

Podzimní deratizace města

deratizace_alesoJeště zhruba 14 dní potrvá podzimní deratizace města. Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Město za provedení deratizace zaplatí bez DPH 150 tis. Kč + DPH.

Na odbor ŽP Mm Děčín byla od června do září t. r. podána řada oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v částech města:
Děčín 1 – lokalita ul. Hálkova, Sládkova, Nerudova a 28. října,
Děčín 2 – ul. Tylova,
Děčín 4 – lokalita ul. Čs. Legií, Plzeňská, Palackého, Bezručova,
Děčín 6 – ul. Krásnostudenecká, Novoměstská.

Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek jarní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:
Děčín 2 – ul. El. Škroupova, Brožíkova,
Děčín 3 – ul. Jezdecká, Rakovnická,
Děčín 4 – ul. Příbramská, okolí Jílovského potoka,
Děčín 6 – ul. Slovanská,
Děčín 7 – ul. Vilsnická a U Obory.

Trvalým problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců je především nepořádek, který je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli.
Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.
Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021). (ožp)

Zdroj: Magistrát města Děčín