Rubriky
Kultura Zprávy

Pozvánka na výstavu fotografií

dscn2462Slunečnice, o.s.  zahájila ve středu 14.9.2016 výstavu fotografií z kulturních akcí svého německého partnera Kultur Aktiv  e.V. z Drážďan. Děčíňáci jej znají jako spolupořadatele benefičního festivalu Kramle, na němž se již druhým rokem podílí. V rámci drážďanského festivalu Barevná republika Neustadt pořádá zrcadlově  ke Kramli své kulturní aktivity a společně se Slunečnicí pak vystavují fotografie z těchto akcí, které ukazují na svébytná kulturní a lidská propojení obou příhraničních akcí.

Výstava fotografií, která je od 14. 9. do 31.10. k vidění u schodiště k odboru kultury a školství, v pravém křídle přízemí budovy B1 Magistrátu Děčín, ukazuje bohatý záběr témat, kterými se Kultur Aktiv zabývá. Ten spolupracuje jak se zahraničními, tak i s českými kulturními i jinak zaměřenými organizacemi, zejména v Ústeckém regionu. Přeshraniční  spolupráci považuje za obohacení obou zemí v oblasti kultury, umění i vzdělávání.  Dalším prezentovaným projektem, vedle již zmíněné Kramle, který je obyvatelům Děčína také dobře znám, je loď Cargo Gallery, na které lze pořádat nejrůznější akce všeho druhu.  Najdete zde i projekty o historii obou zemí nebo o hudební události music:match.

 

Krátce o Kultur Aktiv e.V.

Spolek Kultur Aktiv e. V.  byl založen v roce 2002 jako podpora kultury v Drážďanech v městské části Neustadt (Nové město). V posledních deseti letech se z něj stala organizace, která spojuje a prezentuje umění a kulturu jak lokálně, tak i mezinárodně. Kultur Aktiv podporuje umění a kulturu, vzdělávání a výchovu, kreativitu a mezinárodni výměnu.  Kultur Aktiv pořádá festivaly, koncerty a party, workshopy, výstavy a mnoho dalších akcí jak v Německu, tak v zahraničí.

 

Šárka Zimová Dostálová, Slunečnice, o.s.