Rubriky
Turisti Zprávy

KČT – Rodinné stříbro Ústeckého kraje

rodinne_stribroOd roku 2016 je Klub českých turistů zařazen do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Pod pojmem rodinné stříbro jsou zahrnuty aktivity, které si zasluhují úctu a společenský význam. V případě KČT se jedná zejména o perfektní síť značených turistických stezek, cyklotras a běžkařských magistrál, která funguje právě díky neúnavnému úsilí dobrovolných značkařů. V zájmu udržení kontinuity a zachování tohoto systému (nejde jen o vyznačení tras, ale také o jeho zanesení do tištěných a internetových map, atd.) se bude Ústecký kraj podílet na financování těchto aktivit.

Cílem zařazení značených turistických tras a turistických aktivit do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje je údržba a rozvoj značení (2814 km pěších cest a 1500 km cyklotras). Zahrnuto je i pravidelné pořádání turistických akcí v odborech KČT s čímž souvisí zviditelnění a propagace Ústeckého kraje jako hodnotné turistické destinace na místní, celostátní i mezinárodní úrovni. Rodinným stříbrem Ústeckého kraje se tak stal i elektronický a tištěný katalog turistických akcí.

Cílovou skupinou, kterou má oslovit program Klub českých turistů = Rodinné stříbro Ústeckého kraje jsou děti, mládež, dospělí, senioři, rodiny s dětmi, globální turistická veřejnost, média, veřejná správa a samozřejmě zahraniční návštěvníci. Není žádným tajemstvím, že akcí organizované turistiky pořádaných KČT se jen na území Ústeckého kraje každoročně účastní přes 50 tisíc lidí.

Hlavním praktickým přínosem zařazení Klubu českých turistů do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje je zajištění financování permanentní údržby a opravy turistického značení na území kraje. Díky tomu bude možné každoročně obnovit přibližně 1/3 značení včetně příslušenství jako jsou směrovníky, mapy v terénu a podobně. Za oblastní výbor KČT Ústecké oblasti je potřeba též poděkovat vedení Ústeckého kraje, že tímto pozitivním přístupem pomáhá řešit udržitelnost systému turistického značení, který je na bedrech členů KČT a zejména pak dobrovolných značkařů klubu.

 

Zdroj: www.kctul.cz