Rubriky
Kultura Zprávy

Ocenění Dobrovolník roku 2015

Dobrovolníik_2015Pravidelně již 5 let pořádá děčínská Slunečnice oceňování nejlepších dobrovolníků města Děčín za předchozí rok. Oceňování probíhala tradičně na začátku března na Zámku Děčín formou slavnostního večera s hudbou, letos se Slunečnice rozhodla pro alternativní variantu, kdy chtěla oceňované dobrovolníky představit široké veřejnosti, a proto oceňování Dobrovolníků za rok 2015 zahrnula jako součást 21.ročníku benefičního festivalu Kramle 2016.

 

Na ocenění Dobrovolník roku bylo z Děčínských organizací nominováno 20 osobností, které pracují ve svém volném čase s dětmi ze sociálně slabého prostředí, se seniory, lidmi s mentálním postižením, aktivně se věnují sbírkové činnosti, atd.:

* za Indigo Děčín byli nominováni – Anna Veselá a Luboš Čejka, kteří pomáhají při práci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Boleticích

* za Slunečnici, o.s. byli nominováni – Jana Fléglová, za práci v dramatickém kroužku s lidmi s ment. postižením, Jakub Vereš za doučování dětí v pěstounské péči a aktivní pomoc s dětmi a lidmi s postižením v průběhu celého roku nejen ve Slunečnici, a Tereza Podávková za trávení volného času s děvčetem s postižením v programu Dobré odpoledne

* za Nemocnici Děčín, KZ, a.s. – bylo nominováno hned pět dam a jeden gentleman, kteří ve svém volném čase dochází na oddělení děčínské nemocnice zpříjemnit pacientům dlouhodobě nemocným jejich pobyt povídáním a péčí – Ivana Jeničková, Marie Šímová, Věra Celnerová, Yveta Plecitá, Monika Nevečeřalová a ing. Walter Hiebsch

* za Svaz tělesně postižených – byli nominováni manželé Pavlína a Radek Müllerovi, kteří se podílí na činnostech klubu seniorů pohoda, kde vytváří náplň klubu, pravidelná setkání seniorů a prezentaci klubu na webových stránkách

* za Agenturu NADĚJE – byly nominované Karolína Jáchymová a Lenka Oravíková, které dochází za klienty odlehčovací služby trávit s nimi volný čas povídáním a hrami

* za Koubasket Děčín – byl nominován Jakub Houška za letitou neúnavnou charitativní a sbírkovou činnost ve prospěch dětí s postižením

* za Fokus Labe – byly nominovány – Blahoslava Dvořáková, za nezištnou pomoc v domácnostech seniorek, kterým pomáhá s nákupy, vařením, úklidem a je jim oporou v jejich samotě, a Julia Wiedemann, která coby německá dobrovolnice na roční stáži v Čechách pomáhá ve Fokusu s výukou německého jazyka a současně působí jako dobrovolnice ve Slunečnici, o.s.

* za Domov pro seniory a Odlehčovací služby V. Machová – byla nominována Jitka Flachsová, která se svými psy poskytuje terapii klientům domova a dlouhodobě tak zlepšuje jejich psychický i fyzický stav

* za Nadační fond Děti a rodina – byla nominována PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, která současně získala také hlavní ocenění Dobrovolník roku 2015. Paní Sofie nadační fond založila a dlouhodobě se věnuje podpoře dětí, které jsou nadané, ale pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí, aby se mohly realizovat ve svých talentech a zájmech. Snaží se také ostatním dětem z nepodnětných či chudých prostředí poskytovat zajímavé vyplnění volného času, což má velký efekt zejména v prevenci patologických a kriminálních důsledků, které na děti z těchto prostředí bez podobné podpory čekají.

 

Slunečnice, o.s. ze srdce děkuje všem navrženým dobrovolníkům za jejich neocenitelnou úžasnou práci a děkuje také Městu Děčín a Valdemarovi Grešíkovi za podporu a dárky pro oceňované dobrovolníky.

 

Šárka Zimová Dostálová