Rubriky
Zprávy

Školáci pomohli přes silnici stovkám žab

České Švýcarsko, 13. 4. 2016 Děti ze základní školy v Krásné Lípě pomáhají Správě národního parku České Švýcarsko při ochraně obojživelníků v Doubici, malé obci při hranici národního parku. Přes tamní louky každé jaro za rozmnožováním putují tisíce obojživelníků k rybníkům v centru obce. Jejich tahovou cestu však kříží místní silnice a obojživelníkům hrozí, že se jim řidiči aut nevyhnou. Bez pomoci „ekotýmu“ složeného z žáků základní školy by přechod vozovky nezvládly překonat stovky žab, které v minulosti umíraly pod koly automobilů.

„Ekotým s naší podporou připravil vše potřebné, od plánování a nákupu materiálu přes jeho přípravu ve školní dílně až po stavbu zábran. Nyní se denně podílí na kontrolách padacích pastí, určování a přenášení obojživelníků k rybníkům,“ říká Jakub Juda za Správy národního parku České Švýcarsko.

„V rámci výuky je důležité zprostředkovávat nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti a schopnost samostatně pracovat. Svůj přínos k ochraně obojživelníků děti vidí ihned a zároveň spontánně rozvíjejí chápání souvislostí mezi lidskými zásahy do přírody a jejím celkovým stavem,“ říká Eva Salovová, zástupkyně ředitelky základní školy v Krásné Lípě.

Letos ekotým přenesl přes doubickou silnici zhruba tisícovku žab. Jejich několik týdnů trvající tah začal po Velikonocích a v těchto dnech postupně končí. Spolupráce správy národního parku s krásnolipskou školou v regionu národního parku však pokračuje dalšími společnými projekty. Její žáci se zapojí do například do vypouštění lososů v řece Kamenici, v plánu je i společné odstraňování nepůvodní a invazivní borovice vejmutovky v národním parku.

Záchrana obojživelníků je jednou z aktivit projektu Bádání a objevování v přírodě, který podpořili MŽP ČR a Nadace ČEZ, a na kterém spolupracují Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Správa NP České Švýcarsko. Tuto aktivitu také finančně podpořila Správa CHKO Lužické Hory a ČSOP Netopýr Varnsdorf.


Stavba zábran: Díky početnému ekotýmu krásnolipské základní školy zabrala stavba zábran „pouhé“ čtyři hodiny, dřive ochráncům přírody trvala i dva dny. Zábrany odvedou žáby do padacích pastí, tedy věder zahloubených do země. Foto: Václav Sojka

Žáby připravené k přenesení přes silnici: Před vypuštěním u rybníka budou ještě určeny, spočteny a výsledky zaznamenány do statistik. Foto: Michaela Chňapková

Hotové dílo: Ekotým z krásnolipské základní školy po dostavbě žabích zábran. Od této chvíle vyjíždí denně malá skupina žáků kontrolovat padací pasti a přenášet žáby v nich zachycené přes silnici k rybníku. Foto: Michaela Chňapková

Zdroj: www.npcs.cz