Rubriky
Sport Turisti Zprávy

Město otevře polovinu cest na ferratě koncem dubna

ferrata_alesoRadnice nechala před zahájením lezecké sezóny zkontrolovat odbornou firmou všechny cesty via ferraty. Hlavní roční kontrola zjistila závady, které bylo nutné před otevřením odstranit. Správce ferraty nyní intenzivně pracuje na výměně některých kramlí, doplňuje zakončení lan a na svislých úsecích bezpečnostní dorazy.

„Na posledním jednání, kde se sešli jak pracovníci magistrátu, autor ferraty, odborná firma i nezávislý expert na lezecké materiály a vybavení, bylo jasně stanoveno, které úpravy je nutné provést neprodleně a které je možné provést za provozu,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátorky. Koncem dubna by se tak měly pro veřejnost otevřít cesty 1,2,3,4,8,9,11,12. Zbylé cesty budou upraveny během následujících dvou měsíců. Snesen bude prozatím Karlův most, jehož lano bude nahrazeno nerezovým.

Celá via ferrata vzhledem k obrovské návštěvnosti, vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Proto byl vypracován podle platných norem a dokumentu vydaného Rakouským správním výborem pro bezpečnost v Alpách „ Zajištěné cesty (ferraty), vytvoření – udržování – opravy“ Plán kontrol a údržby.

Kontroly jsou rozděleny do 3 intervalových a kvalitativních kategorií:
1) Běžná vizuální kontrola – je zahrnuta v Návštěvním a provozním řádu a je prováděna návštěvníky. Jedná se o prevenci k zjištění mimořádných případů (např. odcizení ocelového zajišťovacího lana nebo uvolněné kotvy). V takových případech musí být správce zařízení okamžitě uvědoměn, aby mohl provést příslušná opatření (dočasné uzavření části nebo celého zařízení).

2) Provozní kontrola – je provedena správcem zařízení. Jedná se o kontrolu pro případ neohlášeného poškození. Kontrola bude provedena vizuálně se zaměřením na případná poškození. Interval kontroly je 3 měsíce.

3) Roční hlavní kontrola – je vykonána osobou s odborným vzděláním ve statice stavebních konstrukcí, geotechnice a s osvědčením práce ve výškách. Předmětem kontroly jsou zejména poškození zařízení vlivem používání, chybějící a uvolněné části zařízení, opotřebení, koroze konstrukcí, apod. Dále bude součástí kontroly prohlídka stavu skalní stěny, identifikace případně nestabilních hmot. Tuto prohlídku provede inženýrský geolog. Výsledkem hlavní roční kontroly bude zpráva o stavu a zjištěných závadách a návrh nápravného opatření.

Zdroj: Magistrát města Děčín