Rubriky
Zprávy

Deratizace města potrvá zhruba měsíc

deratizace_alesoTradiční jarní deratizace města začíná v pondělí 25. dubna a potrvá až do 20. května. Během tří týdnu tak specializovaná firma provede pokládky nástrah v nejproblematičtějších lokalitách města.

Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Provedena bude povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). „Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku,“ řekla Naděžda Moučková, z odboru životního prostředí. Trvalým problémem, který přispívá k množení hlodavců, je především nepořádek. Ten je jednak zdrojem potravy a jednak místem pro hnízdění. Velkým problém tak bývají dvory a sklepní, případně suterénní prostory domů. Radnice za jarní deratizaci zaplatí cca 120 tis. Kč.

Na odbor ŽP Mm Děčín bylo v průběhu zimy a jara podáno několik oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v částech města:
– Děčín 1 – ul. Lázeňská
– Děčín 2 – ul. Škroupova, ul. Kamenická
– Děčín 3 – ul. Rakovnická
– Děčín 6 – ul. Slovanská
– Děčín 16 – ul. Drážďanská

Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:
– v Děčíně 3 ul. Jezdecká
– v Děčíně 4 ul. Příbramská, okolí Jílovského potoka, Podmokelská
– v Děčíně 5 ul. Na Pískách
– v Děčíně 6 ul. Školní, Weberova, Krátká, Dělnická, J. z Poděbrad, Za Bažantnicí
– v Děčíně 7 ul. Vilsnická
– v Děčíně 10 ul. Saská, ul. Sněžnická

Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021).

Zdroj: Magistrát města Děčín