Rubriky
Zprávy

Město se intenzivně věnuje problematice sociálně vyloučených lokalit

romove decin_alesoAgentura pro sociální začleňování a město Děčín úzce spolupracují na řešení problému sociálně vyloučených lokalit a začleňování sociálně slabých jedinců do společnosti. V rámci setkání pracovní skupiny Bydlení, společnost, sociálně patologické jevy diskutovali účastníci o připravovaném zákonu o sociálním bydlení, podnikání s chudobou apod. Účastníci setkání apelovali na urychlené snížení zastropování při vyplácení dávek – příspěvků na bydlení, které nahrává k zneužívání.

Setkání pracovní skupiny se zúčastnili nejen zástupci vedení města, ale také poslanci Stanislav Pflégr a Jaroslav Foldyna, senátora Zbyňka Linharta zastoupil Radek Lekner. V úvodu setkání prezentoval přítomným připravovaný zákon o sociálním bydlení Roman Matoušek, expert na bydlení Agentury pro sociální začleňování. „Podle mého názoru je důležité nesegregovat sociálně vyloučené obyvatele. Předpokladem pro zdárné řešení situace je vznik sociálního bydlení, které by nebylo řešeno podnikáním, takzvaně obchodem s chudobou. Naopak, které bude řešeno sociálními byty a pečlivě posuzováno a kontrolováno,“ řekl Roman Matoušek. Nový zákon by v praxi znamenal, že starost a péče o sociální bydlení bude na obcích. „Současný přístup a systém vyplácení dávek nahrává podnikatelům, kteří v podstatě parazitují na tomto systému. V novém připravovaném zákoně nevidím změny, které by vedly ke zlepšení situace,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Ke slovům primátorky se připojili i ostatní zúčastnění a argumentovali zkušenostmi z praxe. Z jednání tedy jasně vzešly postupy, které Agentura s městem dále podniknou. „Nyní je nutné jasně popsat, co se konkrétně musí změnit. Vzniknout musí provázanost zákonů tak, aby bylo možné domy kontrolovat a sankcionovat. Nastavit se musí standardy bydlení,“ doplnila primátorka. Agentura se na základě materiálů a požadavků města pokusí zpracovat právní rozbory, které by městu pomohly s řešením situace.

Město na podzim loňského roku uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování Lokální partnerství. Na této platformě nyní dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategický plán sociálního začleňování a konkrétní projekty. Lokální partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.

Zdroj: Magistrát města Děčín