Rubriky
Zprávy

Uklizené město je vizitkou nás všech

decin_ne_poradek_alesoČisté ulice, parky a veřejné prostory jsou pro každého z nás důležité. V čistém městě se nám lépe žije. O pořádek se v Děčíně kromě Technických služeb Děčín a. s. stará Středisko městských služeb, které vzniklo právě za účelem rozšíření a zkvalitnění údržby veřejných prostranství a zeleně a zaměstnává především občany s nízkou úrovní kvalifikace a dlouhodobě nezaměstnané. „SMS má důležitý sociální charakter. Vyplňuje díru na trhu práce, zaměstnává občany sociálně nebo zdravotně znevýhodněné, kteří by v běžné práci neuspěli. Zabezpečuje také výkon trestu obecně prospěšných prací,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Středisko se svými zhruba 85 zaměstnanci každodenně uklízí v ulicích města a to zejména v lokalitách Děčín I, Staré Město, Podmokly, Želenice, Boletice. V dalších lokalitách, jako jsou například Chrochvice a Letná, probíhá úklid dvakrát týdně. „Všichni naši zaměstnanci jsou rozděleni do jednotlivých čtvrtí. Například v Podmoklech jich každý den zametá 7, v Boleticích 8. Zaměstnance rozdělujeme tak, aby byli místně znalí, většinou ve svých rajónech bydlí,“ řekl Jaroslav Horák, vedoucí Střediska městských služeb. K pravidelným úklidovým trasám patří také turisticky navštěvovaná místa a 30 dětských hřišť. V jarních a letních měsících se k zametání a sbírání odpadků přidá ještě sekání některých travnatých ploch, na podzim úklid listí a v zimě odklízení sněhu. Ani s poměrně velkým množstvím zaměstnanců však není jednoduché udržet město čisté. „Jsou ulice, jako například Dělnická, které můžeme uklízet několikrát denně. Ráno ji totiž naši pracovníci uklidí a odpoledne je tam opět nepořádek,“ doplnil Jaroslav Horák. Jen pro představu SMS posbírala a zlikvidovala za měsíc červenec a srpen 27 t biologického odpadu, 4 t nebezpečného odpadu, 62 ks pneumatik. Za loňský podzim uklidili 17 t spadaného listí a po Vánocích odvezli asi 2 200 ks vánočních stromků. „Vidím jako úspěch, že se nám podařilo vypěstovat u zaměstnanců pravidelné pracovní návyky. Sami dnes totiž upozorňují na černé skládky nebo nepořádek v ulicích,“ dodala Marie Blažková. Středisko je schopno uklízet také na základě podnětů občanů nebo na základě výzev jednotlivých odborů magistrátu.

Středisko městských služeb má dvanáct kmenových zaměstnanců, zbytek je financován díky Úřadu práce. Podle rozhodnutí zastupitelů může být celkový počet zaměstnanců maximálně 90.

Podněty týkající se nepořádku mohou občané volat na tel. č. 412 151 081. Více informací o práci střediska naleznete na http://sms.mmdecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín