Rubriky
Zprávy

Březinské sídliště je prioritou číslo jedna

parkovani breziny_alesoMěsto se připravuje na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, díky které by v příštím roce mohlo získat dotaci na revitalizaci sídliště. Tvorba projektové dokumentace je dílčím krokem k úspěšné žádosti.

Revitalizace sídliště v Březinách je jednou z priorit vedení města. „Sídliště jsme několikrát navštívili, dopravní situace, chaos parkujících aut v bezprostřední blízkosti školy, nedostatek kvalitních volnočasových ploch a absence kamerového systému nás opravdu trápí. Chceme být proto co nejlépe připraveni, abychom ihned po vyhlášení dotačních titulů ministerstva mohli o dotaci požádat a začít s revitalizací co nejdříve,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Projektanti, kteří pracují na projektové dokumentaci, mají za úkol komplexně zlepšit veřejný prostor sídliště a zvýšit bezpečnost pohybu po sídlišti jak vozidlem, tak pěšky. Důraz při projektování je tedy kladen na vznik dostatku parkovacích míst, opravu komunikací i chodníků, bezbariérovost a zřízení bezpečných míst pro přecházení při zachování sídlištní zeleně. „Rádi bychom v Březinách vytvořili kvalitní místa pro odpočinek napříč věkovými skupinami tak, aby si zde všichni našli to své příjemné místo. Díky své poloze by se potom mohly Březiny stát vyhledávanou lokalitou k bydlení,“ doplnila primátorka města.

Zdroj: Magistrát města Děčín