Rubriky
Zprávy

Město Děčín má nový komunitní plán

3_komunitni plan
V pondělí 22. června se pod záštitou primátorky města Děčín, Mgr. Marie Blažkové, na zámku konala slavnostní konference k ukončení projektu ESF „Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně“, v rámci nějž vznikl v pořadí již 3. komunitní plán sociálních služeb.

Plán stanovuje cíle a opatření k udržení sítě služeb i aktivit pro občany Děčína a okolí, stanovuje potřeby rozšíření a vytvoření nových služeb pro období let 2015 – 2018. Na tvorbě plánu se kromě pracovníků magistrátu podíleli poskytovatelé služeb, aktivit, další organizace v sociální oblasti i samotní občané. Plán navazuje na více než desetiletou tradici komunitního plánování ve městě Děčín a naleznete jej na webu www.komunitni.mmdecin.cz.

Úvodní slovo pronesla primátorka města Děčín, Mgr. Marie Blažková, dnem účastníky provázela vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Renáta Grešíková. V první části vystoupila koordinátorka KP spolu s manažery koordinačních skupin, kteří představili cíle a opatření pro nové období. Koordinátorka rovněž představila průběh projektu. V druhé části pak vystoupili hosté. Michal Polesný z CKP Ústí nad Labem s příspěvkem ohledně implementace komunitních plánů a dobré praxe z obcí, Mgr. Anna Zemanová představila akční plán prorodinné politiky na rok 2015 a Mgr. Lenka Houdová přiblížila nové programovací období ESF.

Zdroj: Magistrát města Děčín