Rubriky
Turisti Zprávy

Kvůli požáru v národním parku zahynula sokolí mláďata

pozar_Jetrichovice_sokoli_ziviČeské Švýcarsko, 1. 6. 2015 − U Dolského mlýna v národním parku České Švýcarsko došlo o víkendu k lesnímu požáru. Hořel porost ve skalnatém svahu nad turistickou stezkou v prostoru mezi jezem a soutokem Kamenice s Jetřichovickou Bělou, shořelo zhuba 0,75 hektaru lesa. Hasební práce byly zahájeny v neděli (31.5.), zcela zlikvidován byl oheň v pondělí (1.6.). Na hašení se v náročném terénu podílelo více než 60 hasičů, nasazeny byly dva vrtulníky. Drobná ohniska byla likvidována i s nasazením lezecké techniky, kdy hasiči slaňovali a dohašovali zbytky ohně ve skalních štěrbinách. Požár vznikl lidským přičiněním, patrně od nedopalků cigaret, které byly nalezeny na místě, odkud se oheň šířil.

Negativní dopad měl požár na poblíž hnízdící a zvláště chráněné sokoly stěhovavé. Při víkendové kontrole hnízda byla zaznamenána ještě tři mláďata, v pondělí ráno již dvě chyběla. Následkem nevyhnutného ruchu v oblasti dvě vyplašená mláďata z hnízda vypadla. Jedno mrtvé mládě později pracovníci národního parku pod hnízdem našli. Hnízdo budou pracovníci národního parku v následujících dnech monitorovat, aby zjistili schopnost dospělých sokolů postarat se o zbývající mládě.

Požár mírně omezí návštěvníky národního parku, pro které do odvolání nebude přístupný úsek žlutě značené turistické stezky mezi Dolským mlýnem a Královským smrkem. Na tuto stezku dopadly z požárem destabilizovaného skalnatého svahu dva menší skalní bloky o hmotnosti zhruba 100 kilogramů. Před opětovným otevřením stezky pro veřejnost bude svah nad ní nejprve prohlédnut pracovníky skalní čety národního parku, kteří posoudí, zda hrozí řícení dalších kamenů. Samotný Dolský mlýn zůstává návštěvníkům přístupný po modře značené turistické trase mezi Vysokou Lípou a Růžovou, i po cyklotrase mezi Jetřichovicemi a Kamenickou Strání.

„Apelujeme na všechny návštěvníky národního parku, aby skutečně dodržovali zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lesích,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Veškerá pravidla pro chování v národních parcích mají své opodstatnění a jejich vědomé ignorování může mít skutečně vážné následky. V konkrétním případě nás nejvíce mrzí, že pro lidskou přezíravost přišla zcela zbytečně o život mláďata druhu, který se teprve před nedávnem podařilo s vynaložením velkého úsilí do přírody navrátit.“

Krajina Českého Švýcarska je kvůli propustnému pískovcovému podloží k lesním požárům mimořádně náchylná. Pro špatnou dostupnost vody a velmi těžký terén je rovněž velice komplikované hašení vzniklých požárů. Letos se v národním parku České Švýcarsko jedná o první lesní požár. Za předchozí dva roky správa parku eviduje jen několik málo zahoření bez významnějšího dopadu na přírodu. Nejzávažnější požár, rovněž vzniklý lidskou nedbalostí, národní park zažil v roce 2006, kdy na Jetřichovicku shořelo 18 hektarů lesa.

Správa národního parku děkuje všem hasičským sborům i dalším osobám nápomocným při hašení požáru.

Zdroj: www.npcs.cz