Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Zámecké nádvoří vydává svá tajemství

IMG_1271V minulých dnech se naplno rozjela rekonstrukce centrálního nádvoří děčínského zámku.

Hlavní zámecké nádvoří v dnešní podobě bylo vytvořeno během posledních stavebních úprav na konci 18. století. Zasypáním tzv. Orlího příkopu a stržením příčného křídla vznikl poměrné rozlehlý prostor, jehož jediný ozdobný prvek zpočátku představovala kamenná kašna v přední části. Až o něco později došlo k osázení množstvím zeleně. Během pobytu vojenských posádek byl tento prostor značně degradován. I po dokončení oprav hlavních budov zůstávalo nádvoří ve značně provizorním stavu. Problémem byl nejen nevzhledný a nepraktický povrch, ale zejména odvod dešťové vody, která zatékala i do již opravených částí.

Vlastní obnově nádvoří předchází částečný stavebně-historický a především archeologický průzkum, který provádějí v současné době pracovníci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Jeho rozsah je dán stavebními pracemi – probíhá tedy pouze na místech, kterých se bezprostředně dotknou výkopy či odstraňování poškozených omítek. Přesto již vydal zajímavá svědectví o minulých dobách. Dlouhý výkop podél severního křídla, dnes Státního okresního archivu, například odhalil v poměrně malé hloubce skalní masiv. Je tedy zřejmé, že původní úroveň ostrožny, na které bylo kdysi založené původní hradiště a následně kamenný hrad, se výrazně svažovala směrem k jihu. V odhaleném skalním podloží jsou dodnes patrné záseky po dávných stavbách lehčí, zřejmě dřevěné konstrukce. Jejich přesný účel ani dataci není možné z dochovaných stop přesně určit, s největší pravděpodobností měly pouze pomocný charakter.

Zajímavý nález byl učiněn v přední části nádvoří, kde jeden z výkopů odhalil základ někdejší kašny, kterou si po prodeji zámku rodina Thun-Hohenstein nechala převézt do svého nového sídla na zámku v Jílovém u Děčína. Kašna je dobře patrná na několika zachovaných fotografiích, její skutečná poloha se však od původních předpokladů přeci jen odlišuje.

Zatím nejpřekvapivější objev nepřinesl archeologický průzkum, nýbrž odstranění vlhkem poškozené omítky severozápadního křídla. Odhalil totiž dvojici dnes zazděných otvorů s pozdně gotickým ostěním. Jejich původní účel zůstával nejasný. Až komparace s dalšími podobnými nálezy na jiných objektech přinesla zajímavé vysvětlení – otvory sloužily původně jako vydávací okénka někdejší kuchyně, která se v těchto místech nacházela od středověku až do okamžiku prodeje zámku.

Rekonstrukce hlavního nádvoří bude probíhat také během letní sezony a samozřejmě zasáhne do jejího průběhu. První konkrétní dopad zaznamenají také návštěvníci Historického trhu májového, jehož hlavní část se po dlouhých letech nebude odehrávat na hlavním nádvoří, nýbrž v jižních zahradách a v Dlouhé jízdě.

Fotogalerie…

Zdroj: www.zamekdecin.cz