Rubriky
Politika Zprávy

Proč mladí lidé odcházejí z Děčína a jak tomu zabránit? Přijďte diskutovat na konferenci

lide_decin_nahledPřed třemi lety začalo statutární město Děčín realizovat projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska. Jeho hlavním cílem je podpora zaměstnanosti na Děčínsku na základě vytvoření efektivní strategie podpory malých a středních podniků. S tímto cílem byla vytvořena Strategie místního partnerství na podporu podnikání. Nejen informace o této strategii zazní na konferenci zaměřené na trh práce a podnikatelské prostředí, která se uskuteční 29. 4. 2015 na děčínském zámku.

Mezi hlavní vystoupení bude patřit např. příspěvek Martina Zíky, redaktora portálu lokalni-ekonomika.cz, na téma Inspirativní náměty pro lokální oživení Děčína (výstup z fóra „Exodus jako řešení“). Ing. Eva Hamplová, manažerka MAS Český sever, promluví na téma sounáležitost města Děčín s regionem (synergie mezi centrem a okolím) a k De/motivaci mladých lidí k práci a sebeuplatnění pohovoří Mgr. Věra Kuklová, ředitelka organizace Charitní sdružení Děčín. O funkčnosti poradenského centra pro začínající podnikatele, jehož vytvoření bylo jednou ze stěžejních aktivit projektu. Závěr bude patřit Jiřímu Štajnerovi, děčínskému zastupitel a ředitel okresní hospodářské komory.
Konference bude hostit také zahraniční účastníky, zástupce slovenského města Ružomberok a italského města Lecce.

K účasti tímto zveme všechny zájemce o danou problematiku z řad veřejnosti. Svou účast potvrzujte na lenka.houdova@mmdecin.cz.
Zdroj: Magistrát města Děčín