Rubriky
Zprávy

Děčínské projekty prevence kriminality na ministerstvu vnitra uspěly

skoleni asistentu prevence kriminalityDotaci ve výši milion sto padesát tisíc korun získalo statutární město Děčín od Ministerstva vnitra ČR na projekty prevence kriminality. Pokračovat tak budou asistenti prevence kriminality, projekt romského mentoringu i víkendové pobyty pro děti v péči kurátorů odboru sociálních věcí. Přidělení dotace schválil na svém posledním zasedání Republikový výbor pro prevenci kriminality.

Asistenti prevence kriminality nastoupili do práce hned počátkem měsíce dubna. „Jedná se o stejné asistenty, kteří už u nás v minulosti působili a mají tak určitou praxi a znalost prostředí a pracovních postupů. To nám ušetří čas, který bychom museli věnovat jejich zaškolení,“ uvedl Marcel Horák, ředitel děčínské městské policie, která projekt Asistent prevence kriminality zajišťuje. K prvnímu dubnu nastoupilo celkem sedm asistentů. Dohlížet budou především na sídliště Boletice, část Starého města a podle potřeb v dalších lokalitách. „Např. v okolí podchodu k ulici Práce. Máme několik podnětů na pohyb závadových osob a dohled asistentů se v této lokalitě v minulosti osvědčil,“ doplnil ředitel.

I v letošním roce bude pokračovat projekt romského mentoringu, na kterém město spolupracuje s Probační a mediační službou ČR a neziskovou organizací Centrum Rubikon. V rámci tohoto projektu působí vyškolení mentoři z řad Romů, jejichž úkolem je motivovat odsouzené k alternativním trestům k tomu, aby podmínky trestu splnili a nenastupovali do vězení. Právě zkušenost s pobytem ve výkonu trestu bývá začátkem často dlouhé kriminální kariéry. Úspěšnost mentorů je v Děčíně od roku 2010, kdy byl projekt poprvé vyzkoušen, stabilně nad úrovní sedmdesáti procent. Mentoři navíc přináší výraznou úsporu státu, neboť roční náklady na jednoho mentora jsou mnohonásobně nižší, než měsíční náklady na pobyt jednoho odsouzeného ve vězení.

Úspěšný byl, stejně jako v loňském roce, projekt, který zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se o víkendové pobyty pro děti. „Jde o osvědčené akce, které odbor sociálních věcí úspěšně zajišťuje každý rok. Náplní těchto projektů nejsou jen výlety a zábava, ale především intenzivní výchovná činnost zaměřená na děti z rizikového prostředí,“ dodal ředitel. Připomněl, že město se bude na realizaci projektů podílet zhruba deseti
procenty z celkových nákladů.

„Projekty jako je Asistent prevence kriminality nebo romský mentor mají dlouhodobě naši podporu a budeme hledat možnosti, jak je zachovat i po ukončení podpory Ministerstva vnitra. Nabízí se financování z prostředků evropských fondů nebo dotací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Výsledky za více než pět let činnosti ukazují, že jde o smysluplné a efektivní aktivity,“ uvedla primátorka Marie Blažková, která je současně předsedkyní komise prevence kriminality. Dodala, že kromě výše uvedených aktivit je důležitým opatřením nedávné posílení pěších hlídek městské policie a další etapa rozšíření kamerového systému, která by měla být dokončena v prvním pololetí tohoto roku.

Zdroj: MP Děčín