Rubriky
Zprávy

Odbor životního prostředí zveřejňuje závěr zjišťovacího řízení

Posuzování vlivů koncepce „Národní plán povodí Labe“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle § 10b

labe loubi_alesoV souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňujeme informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

„Národní plán povodí Labe“
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP194K. (přímý link – http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP194K – poz. redakce)

Veřejnost má právo nahlížet do záměru rovněž na odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 155/2, Děčín I (bývalý Okresní úřad), 2. patro dveře č. 324 v úřední dny od 8:00 – 16:00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 591 472.

Informace o oznámení závěru je zveřejněna v termínu: od 25. 2. 2015 do 12. 3. 2015

Dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska na úřední desce dotčeného kraje.

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí