Rubriky
Zprávy

Český statistický úřad provádí šetření o životních podmínkách domácností

lide_decin_nahledŽivotní podmínky domácností v České republice bude v období od 21. února do 15. května šetřit prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů Český statistický úřad. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2015. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Zdroj: Magistrát města Děčín