Rubriky
Zprávy

Dotace na opravy domovních olověných rozvodů vody

rozvodyMinisterstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na výměnu olověných vodovodních přípojek v rámci programu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015“. Více v celém článku.

Příjemcem dotace je:

  • vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody,
  • společenství vlastníků jednotek,
  • vlastník nebo spoluvlastník bytu v domě s domovními olověnými rozvody vody, ve kterém společenství vlastníků jednotek nevzniklo.

Dotace je poskytována v maximální výši 20 tisíc Kč na 1 bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti je od 8. prosince 2014 do 16. února 2015.

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Formulář žádosti je uveřejněný na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj na adrese http://www3.mmr.cz/zad.

K žádosti o podporu je třeba doložit protokol akreditované laboratoře o zjištění koncentrace olova v pitné vodě překračující právě 10 µg olova na litr vody, který není starší 10 měsíců. Přílohou žádosti je i rozsah a technologický postup oprav a předběžný položkový rozpočet.

Bližší informace k programu lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: Magistrát města Děčín