Rubriky
Sport Zprávy

Předsezónní rozhovor s Pavlem Budínským

Budinsky_foto ValentaV minulém týdnu jste si mohli přečíst rozhovor s kondičním trenérem Vláďou Hojkou. Na několik otázek ohledně přípravy jsme se zeptali také hlavního trenéra – Mgr. Pavla Budínského.

Jaké bylo Vaše očekávání od testů?
Má očekávání byla vcelku veliká. Jednak proto, že jsem byl zvědav na připravenost samotných hráčů a druhak jsem se těšil na celý proces testování, jenž vám pomůže celkem objektivně odhalit silné a slabé stránky hráčů a tudíž můžete tyto informace použít pro skladbu tréninkového procesu. No a v poslední řadě jsem se těšil na prostředí a prostory FTVS UK, kde jsem v roce 1999 promoval.

Co bylo cílem testů a plánujete je využívat opakovaně?
Cílů bylo několik. V první řadě jsme v laboratorních testech obdrželi informace o tělesném složení jednotlivých hráčů, v druhé řadě hráči podstoupili testy na stabilitu, dynamiku dolních končetin, silových a rychlostně – reakčních schopností. A zároveň všichni absolvovali testy zaměřené na specifickou basketbalovou kondici. Opakování určitě plánujeme, jelikož nás zajímá, jaký vliv má náš tréninkový proces na hodnoty, které jsme při testech zjišťovali a obdrželi. Díky výsledkům testů víme, na co se zaměřit v tréninkovém procesu u konkrétních hráčů a co zařadit do společných tréninků, aby příští výsledky testů byly lepší.

Popište, jaký je koncept přípravy A-týmu.
A-tým se sešel 4. 8., takže příprava potrvá celkem osm týdnů a absolvujeme ji téměř celou v Děčíně. První tři týdny se věnujeme nabírání hrubé kondice, kterou má na starosti náš kondiční trenér. Takže pracujeme na rozvoji rychlosti, síly, dynamiky a obecné vytrvalosti v patřičných objemech a intenzitě. V dalších pěti týdnech už budou tréninkové jednotky věnované z 80% basketbalu a těch zbylých 20 % budou dále hráči pracovat na rozvoji síly a dynamiky.

Jaké jsou priority na začátku sezóny?
Priorit je víc, ale zkusím pojmenovat ty základní.
a/ jako tým bychom chtěli být co nejvíce a nejlépe připraveni na začátek nové sezóny, hrát smysluplný basketbal, který bude bavit lidi.
b/ pokračovat v rozvoji naší identity hry, která by měla být podobná té loňské, neboť tým zůstal téměř celý pohromadě.
c/ začlenit nové hráče do našeho systému hry, tak aby jejich přínos pro tým byl cestou přirozenou a plynulou.
d/ mnohým hráčům dát silnější role co se týká odpovědnosti a herní vytíženosti
e/ pracovat s mladými hráči na rozvoji dovednostního potenciálu, aby byli konkurenceschopnými pro tréninkový proces A-týmu a říkali si tak o místo v sestavě.
f/ a tak dále a tak dále :-)

Plánujete přípravu před začátkem sezóny více zintenzivnit?
Ne snad zintenzivnit ale zkvalitnit. Práce nás čeká ještě dost, tým je skutečně živý organismus, který se stále vyvíjí. Oproti předchozím čtyřem letům, kdy jsme tu nebyli s Vláďou Hojkou kvůli pracovním povinnostem pro národní tým, jsme tu letos všichni od začátku a pravidelně každý trénink. To vnímám jako velké plus a myslím si, že je to znát na kvalitě tréninkového procesu. Máme hráče pod stálou kontrolou a to je velmi důležité. Proto se domníváme, že i intenzita je po celou dobu tréninkového procesu na takové úrovni, jakou bychom si vždy představovali. Na začátku to bývá vždy pěkné. Hráči přijdou odpočatí a jsou hladoví po tréninkovém procesu, chtějí pracovat. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál :-)

Tým obohatily nové posily, jak si vedou v rámci přípravy?
S tréninkovým procesem se teprve seznamují, každý hráč prošel různými kluby pod vedením různých trenérů, měl jinou přípravu. Tím, že jich je méně, je příprava jednodušší. Noví hráči vidí, jak je tým léta zvyklý pracovat, v jakém režimu, intenzitě, objemech. Je to rozdíl oproti minulým letům, kdy nových hráčů přišlo více. Letošní nováčci se dovedli velmi dobře přizpůsobit a teď se seznamují s celkovou filosofií a kulturou tohoto klubu. Doufám tedy, že to bude v pořádku. Nikdy nedám na první dojem a nedělám závěry. Ty budeme dělat až na konci sezóny.

Scházíte se s hráči i mimo přípravu, v rámci volného času?
S hráči se scházím mimo přípravu pouze v pracovní rovině. A to buď když jdeme společně na různé akce pořádané klubem nebo když si s nimi potřebuji promluvit ohledně různých věcí týkající se naší spolupráce, či našeho klubu. Rád s hráči komunikuji, poněvadž se tím snažím rozvíjet jejich celkovou herní a mentální úroveň. Mnohdy je skutečně potřeba probrat něco v kanceláři nebo zůstat déle na tréninku a říct si, co je dobře a co špatně, aby hráči dobře chápali, co po nich vyžaduji. Mám přísná kritéria a hráči ví, že chci, aby byli ještě lepšími hráči, potažmo lidmi. Rovněž jsou srozuměni s tím, že když se jednou upsali Válečníkům, tak tu na nich nenecháme nit suchou. :-)

Zdroj: www.bkdecin.cz